Conferència sobre Blaise Pascal a La Seu pel Dr. Francesc Torralba

El dia 26 d’abril al Centre Parroquial de Sant Ot de La Seu d’Urgell el Dr. Francesc Torralba, encarregat de la formació permanent als Arxiprestats al Bisbat d’Urgell, va impartir una conferència amb el títol “La grandesa i la misèria de l’home. Pascal segons el Papa Francesc”. Fou presentat prel Secretari general Mn. David Codina, i hi va assistir una bona quantitat de fidels, entre ells, el Director Voluntari de Càritas Diocesana i el Delegat per als Assumpte econòmics del Bisbat.

El Dr. Torralba va presentar els principals aspectes de la Carta apostòlica Sublimitas et miseria Hominis que el Papa Francesc va publicar el juny de 2023 en escaure’s el 4rt centenari del naixement de Blaise Pascal. Infatigable cercador de la veritat», «pensador brillant», «atent a les necessitats materials de tots», «enamorat de Crist», cristià amb una «racionalitat fora dels comuns» i d’intel·ligència immensa i inquieta». Aquestes són algunes de les definicions del filòsof i teòleg francès Blaise Pascal que el Papa Francesc ofereix a la seva carta apostòlica. Parlant, sempre per paradoxa, de la condició humana, Pascal recorda, amb realisme, segons el Pontífex, que «hi ha una desproporció insuportable, per una banda, entre la nostra voluntat infinita de ser feliços i de conèixer la veritat; i, de l’altra, la nostra raó limitada i la nostra feblesa física». Per això l’home no pot «restar només en si mateix». S’ha de distreure. Ho fa amb la feina, el lleure, la família o les amistats, però també amb els vicis. Així experimenta la seva dependència, buit i també el tedi, la tristesa i la desesperació. «Un abisme infinit», defineix el filòsof, que «només pot ser omplert per un objecte infinit i immutable, és a dir, pel mateix Déu». Pascal és aquest cristià que «vol parlar de Jesucrist als qui s’afanyen a declarar que no hi ha cap raó sòlida per creure en les veritats del cristianisme», perquè sap «que allò que diu la Revelació no només no s’oposa a les exigències de la raó, sinó que aporta la resposta inaudita a què cap filosofia hauria pogut arribar per si mateixa». El filòsof també analitza la «intel·ligència intuïtiva». Les veritats bàsiques del cristianisme «no es poden demostrar per la raó, però poden ser conegudes per la certesa de la fe, i passen llavors del cor espiritual a la ment racional, que les reconeix com a veritables». Pascal, subratlla a continuació el Pontífex, «no es va resignar mai que alguns dels seus germans en humanitat no només no coneguessin Jesucrist, sinó que menyspreessin prendre’s seriosament l’Evangeli».

El proper dissabte dia 4 de maig està previst que el Dr. Francesc Torralba torni a ser a La Seu d’Urgell en la 21a edició de la Càtedra de Pensament Cristià del Bisbat d’Urgell que enguany tractarà el tema de la intel·ligència artificial. Més informació aquí.

Compartir