Conèixer i estimar la fe que professem

Aviat començaran les celebracions de l’Any de la Fe, i un dels punts essencials serà ajudar des de les Parròquies i des de la Diòcesi perquè tots els qui som seguidors de Jesucrist i membres de l’Església, que vam ser enriquits amb el gran do de la fe pel baptisme, coneguem bé, millor del que coneixem fins ara, els continguts de la fe que professem. Continguts que estan formulats essencialment i de forma concisa i precisa, en les afirmacions del “credo” que cada diumenge professem a l’Eucaristia. Ens hi serà de gran ajuda el Catecisme de l’Església Catòlica.

Estimem el Senyor, agraïm ser fills del Pare del cel, i portar en nosaltres el do tan immens de l’Esperit Sant, que ens impulsa a estimar, assemblant-nos a Déu, i a donar la vida per aquesta fe rebuda gràcies a l’Església, Mare nostra, gràcies a tants cristians que ens han precedit “amb el senyal de la fe”. Sempre ens convé plantejar-nos si coneixem prou la fe transmesa. ¿Quants creients aprofundeixen suficientment la fe que professen? Tinguem present l’exhortació de St. Pere: “Reconegueu en els vostres cors el Crist com a Senyor; estigueu sempre a punt per a donar una resposta a tothom qui us demani raó de la vostra esperança” (1Pe 3,15). Dol la debilitat de les conviccions de molts cristians i la dificultat per a viure i testimoniar amb coherència aquesta fe.

 

Serà bo, doncs, tot esforç per fer «comprensible» el Credo. Mirem de cercar textos que ens ajudin a millor entendre els continguts de la nostra fe.
En el Credo està la fe de l’Església, tota la fe de l’Església. El Credo és la fórmula de fe que l’Església ha anat definint ia través dels temps. I és per a tots els temps i totes les generacions que expressa aquesta fe eclesial. La base del Credo és l’ensenyament de Jesús transmès pels Evangelis i reprès per la Tradició, que ha anat essent formulat pels Concilis, sobretot, i per les explicacions dels mestres de la fe, els apòstols i els seus successors, com són avui el Papa i els Bisbes.

 

El missatge de Jesús és directe i clar, arriba a tota la gent. No obstant això, la seva traducció eclesial expressada en el Credo conté molts nivells culturals, filosòfics, lingüístics, històrics, que ho fan complex. Per això cal estudiar el Credo si es vol entendre bé la nostra fe. I alhora cal fer una tasca bona i exacta de «traducció». És el que pretenen els catecismes, tant el volum gran del Catecisme de l’Església Catòlica, com el seu Compendi, com els catecismes que els diversos episcopats del món han anat elaborant per ajudar els creients. En aquest sentit és molt de valorar l’esforç dedicat en un text com el YouCat especialment pensat per als joves, i per a tenir tots, una síntesi valuosa i suggerent de la fe catòlica. Per això són d’agrair les paraules del pròleg del Papa Benet XVI en editar-lo: “Estudieu el catecisme amb passió i perseverança! Sacrifiqueu per ell el vostre temps. Estudieu-lo en el silenci de la vostra habitació, llegiu-lo entre dos, si sou amics, formeu grups i xarxes d’estudi, compartiu idees a través d’internet. Sigui com sigui, resteu en diàleg amb la vostra fe! Heu de saber què creieu, heu de conèixer la fe com un músic coneix la seva partitura… a fi de poder resistir amb força i decisió els desafiaments i les temptacions del temps present”.

Compartir