El 6 de novembre, Cadena de pregària per les vocacions

Cadena de pregària per les vocacions a UrgellLa diòcesi d’Urgell s’afegeix, a partir del 6 de novembre, a cadena de pregària per les vocacions organitzada per les diòcesis amb seu a Catalunya. Amb aquesta iniciativa volem encomanar a Déu la nostra acció pastoral i ens fem ressò de les paraules del Mestre: «La collita és abundant, però hi ha pocs segadors. Demaneu a l’amo dels sembrats que hi faci anar més segadors» (Mt 9, 38). A la nostra diòcesi d’Urgell es farà els dies 6, 16 i 26 de novembre.

Enguany ens agradaria pregar a la llum del testimonis de fe a casa nostra. En el marc de l’Any de la fe que acaba aquest mes de novembre, i tenint com a rerefons la beatificació de tant màrtirs que van patir la persecució religiosa del segle XX, proposem el lema: Testimonis de la fe.
La cadena de pregària és com una gran cursa de relleus, en la qual anem passant-nos el “testimoni de la fe”, de manera que la nostra pregària per les vocacions és constant; és el fruit de l’esforç de moltes persones que anònimament formen part d’aquesta gran cursa. D’aquesta manera l’Església, Cos Místic de Crist, fa encara més evident aquella recomanació de Sant Pau: «Pregueu en tota ocasió, moguts per l’Esperit, amb oracions i súpliques; en les vetlles dediqueu-vos a intercedir amb constància a favor de tot el poble sant» (Ef 6,18).

Cliqueu aqui per a més informació.

 

Compartir