Basílica de la Mare de Déu de Meritxell

Amb data 13 de maig 2014, perquè coincidís exactament amb el jorn del centenari de la proclamació pontifícia del Patronatge de la Mare de Déu de Meritxell sobre el Principat d’Andorra, el Papa Francesc, a través d’un rescripte de la Congregació per al Culte Diví, va concedir a l’església del Santuari de la Mare de Déu de Meritxell el títol i la dignitat de Basílica Menor. N’estem molt joiosos i podem anunciar que el proper 8 de setembre solemnitat de la Nativitat de la Verge Maria i Diada Nacional d’Andorra, festa ben popular a totes les llars i a les Parròquies del Principat, celebrarem festivament el Patronatge de Santa Maria sobre tot el país andorrà i alhora aquest privilegi que el Papa ens hagi concedit aquesta benvolent distinció. Gràcies Sant Pare Francesc!

El títol de Basílica menor és un honor concedit pel Papa a aquelles esglésies més importants que, en atenció a la seva història i cultura, vida litúrgica i acció pastoral, són particularment significatives. La concessió del títol de Basílica Menor procura enfortir la vinculació amb l’Església de Roma i amb el Sant Pare, i alhora promou la seva exemplaritat com a centre d’especial acció litúrgica i pastoral al país i a la Diòcesi, i és lloc privilegiat per a rebre la indulgència. Les Basíliques Majors són únicament les 4 més importants de Roma: St. Joan del Laterà (Catedral del Papa), Sta. Maria la Major, St. Pere del Vaticà i St. Pau extramurs. I les Basíliques Menors són les escampades pel món, unes 100 a Espanya, i unes 1.500 arreu. El Santuari de la M. de Déu de Meritxell se suma, així, a les altres dues Basíliques amb què compta la Diòcesi d’Urgell: la Santa Església Catedral de Sta. Maria de La Seu d’Urgell, a la qual l’any 1905 li fou concedida aquesta distinció, i la Basílica de la M. de Déu de Valldeflors de Tremp, que gaudeix del títol de Basílica des del 1923.

Meritxell, que significa “la llum del migdia“, ens ha de recordar que Maria és llum fulgurant, radiant i esplèndida, que indica i reflecteix la llum del Crist Ressuscitat, que il·lumina tots els qui s’acosten a Ell. Per això, a partir d’ara, a la nova Basílica situada a la Parròquia de Canillo a Andorra, podrem gaudir de la indulgència plenària en diverses ocasions i si l’acollim amb les disposicions que l’Església demana: confessió i comunió, professió de fe i pregària per les intencions del Sant Pare. Tota la pena que el pecat comporta, el que anem arrossegant perquè no estem totalment purificats de les conseqüències del pecat, Nostre Senyor Jesucrist ho perdona en atenció als seus propis mèrits i als de la Verge Maria i de tots els sants. Dins la comunió dels sants en l’Església, uns ajuden els altres; i Crist el Cap i els membres més excel·lents, ajuden els pecadors a sortir del pecat i a reparar plenament tot el mal que hem fet. Aquest és el sentit de la indulgència, a manera de perdonança, de misericòrdia gratuïta i abundosa, d’il·luminació més gran que el que en podem captar i entendre, ja que l’amor infinit de Déu sempre ens supera.

Agraïm aquest do de gràcia de la nova Basílica a Andorra i al Bisbat, visquem de forma encara més compromesa la comunió afectiva i efectiva amb el Sant Pare Francesc, i que l’amor a la Verge Maria ens porti a una imitació de la seva entrega total a la voluntat de Déu: “Heus aquí l’esclava del Senyor: que es faci en Mi segons la vostra Paraula!” (Lc 1,38).

Compartir