Aplec de Montgarri (Val d’Aran)

Tot l’any però especialment a l’estiu, al nostre bisbat viurem molts aplecs i romiatges. Aquest diumenge mateix, un de multitudinari al Santuari de la Mare de Déu de Montgarri (Vall d’Aran), que aplega devots de banda i banda dels Pirineus. Els Aplecs són manifestacions de fe i devoció popular fent camí fins un santuari on es venera una imatge de Maria o d’algun sant patró.

El Papa Francesc, que estima molt la pietat popular, afirma que és “una manera legítima de viure la fe, una manera de sentir-se part de l´Església, i una manera de ser missioners; comporta la gràcia de la ‘missionarietat’, de sortir d’un mateix i de peregrinar. Caminar junts cap als santuaris i participar en altres manifestacions de la pietat popular, també portant-hi els fills o convidant-ne d’altres, és en si mateix un gest evangelitzador. No coartem ni pretenguem controlar aquesta força missionera! Per a entendre-la, cal acostar-s’hi amb la mirada del Bon Pastor, que no busca jutjar sinó estimar.” (EvGaud. 124-125).

Les romeries són expressió de fe i devoció dels creients cap a Déu i els seus sants, especialment la Verge Maria. Realitzen un acte de lliurament i dedicació religiosa, demostrant així el seu amor i confiança. Reuneixen persones de diferents comunitats, comarques i regions que comparteixen la mateixa fe. Allà s’enforteixen els llaços comunitaris i es crea un sentit de solidaritat entre els participants. Es comparteixen experiències, s’ofereixen suports mutus i s’estableixen vincles fraternals (pensem en Montserrat o en Lourdes). Els romiatges, també ofereixen als participants l’oportunitat de renovar la seva vida espiritual. A través del pelegrinatge, la reflexió, la pregària i la participació en els sagraments de la penitència i l’Eucaristia, s’enforteix la relació amb Déu i amb Maria, i s’obté una renovació interior i un creixement espiritual. Per a molts creients, les romeries són un moment propici per buscar la curació física, emocional o espiritual. I també, si és voluntat de Déu, obtenir miracles envers aquells que hi acudeixen amb fe i devoció.

Aplecs i romeries formen part del patrimoni cultural i religiós de molts llocs. Solen comptar amb elements tradicionals, com ara vestimentes típiques, danses folklòriques, música i gastronomia pròpies de cada regió. Participar en una romeria és una manera de mantenir vives les tradicions i preservar la identitat cultural d’una comunitat. A més d’un significat més profund i personal, són també esdeveniments socials i culturals dels pobles i donen vida al ric patrimoni arquitectònic religiós.

El Papa Francesc ha mostrat una gran estima per la religiositat popular. Ell reconeix que la fe i la devoció de les persones en les seves expressions populars tenen un lloc important a la vida de l’Església i en l’experiència religiosa dels fidels; són una manera com la fe s’encarna en la vida quotidiana de les persones i enriqueix la seva relació amb el sagrat. Ressalta la dimensió comunitària i solidària de la pietat popular, com a força transformadora que ha de bastir una societat més justa i fraterna, i anima l’Església a acompanyar-la i nodrir-la, reconeixent-ne la importància i ajudant els fidels a viure-la com un trobament amb Déu i un compromís amb el proïsme i la societat.

Compartir