Trobada de Directors espirituals a Madrid

«L’espiritualitat litúrgica del prevere diocesà» va ser el tema de la X Trobada de Directors Espirituals que es va celebrar a Madrid, del 26 al 28 de febrer, organitzada per la Comissió Episcopal per al Clergat i els Seminaris de la CEE.

El President d’aquesta Comissió, Mons. Joan Enric Vives, Arquebisbe d’Urgell, juntament amb el Bisbe responsable dels Directors espirituals a la Comissió Episcopal per al Clergat i Seminaris, Mons. Salvador Cristau, Bisbe de Terrassa, van ser els organitzadors de la trobada. Hi van participar també Mons. Fernando Valera, bisbe de Zamora i Mons. Jesús Vidal, bisbe auxiliar de Madrid.

El sotssecretari del Dicasteri per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments, Mons. Aurelio García Macías, va oferir la seva ponència sobre «El prevere: dispensador dels misteris de Déu» en dues sessions. Els directors i Vicaris/Delegats van tenir després un diàleg amb el ponent.

El 27 de febrer, al matí continuà amb una altra exposició de Mons. Aurelio García Macías qui, en aquesta ocasió, dissertà sobre les «Claus per a la formació litúrgica dels preveres i seminaristes». Ja, a la tarda, el sacerdot de la Diòcesi de Terrassa i professor de Litúrgia a l’Institut de Litúrgia de l’Ateneu Sant Pacià de Barcelona, Mn. Eduard Pire, parlà sobre “l’Eucaristia: sagrament de la caritat pastoral”.

El dia 28 fou el Delegat de Litúrgia de la Diòcesi de Màlaga i professor al Centre Superior d’Estudis Teològics, Mn. Alejandro Pérez Verdugo, consultor tècnic i assessor permanent del secretariat de la Comissió Episcopal per a la Litúrgia, qui va oferir dues conferències amb els temes: “La litúrgia de les Hores en l’espiritualitat del sacerdot diocesà secular” i “Litúrgia de les Hores i vida sacerdotal”.

Hi van assistir una trentena de Directors i van resultar tots els treballs molt profunds i estimulants.

Compartir