39ª Assemblea anual de l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes

El diumenge dia 3 de desembre de 2017 es va celebrar al Seminari diocesà de La Seu d’Urgell, la 39ª assemblea anual de l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes del Bisbat d’Urgell amb la participació d’un centenar de persones. 

L’assemblea s’inicià amb la celebració de l’Eucaristia a la Catedral de Santa Maria d’Urgell presidida pel Sr. Arquebisbe Mons. Joan-Enric Vives i concelebrada per Mn. Ignasi Navarri, Vicari General i Consiliari de l’Hospitalitat i Mn. Pere Morales, Viceconsiliari, així com altres sacerdots de la ciutat i amb la participació activa dels membres de l’Hospitalitat diocesana. 

En la seva homilia, corresponent al primer diumenge d’Advent, Diumenge de la Paraula, Mons. Vives posà de manifest la importància de la Paraula de Déu que nodreix la vida de l’Església i que és presència de Déu en el seu poble. L’Arquebisbe subratllà en una bella catequesi litúrgica la importància que la Sagrada Litúrgia dóna a la Paraula de Déu, en aquell dia especialnent subratllada amb l’entrada solemne a l’Eucaristia amb el nou leccionari, corresponent al cicle B, on Sant Marc serà l’eix central de l’Evangeli que anirem llegint. Posà de manifest el bonic gest que el sacerdot fa de signar l’Evangeli amb una creu abans de proclamar-lo i que és correspost amb la signació de tots els fidels al front, als llavis i al cor per indicar com la Paraula de Déu ha de restar en els nostres pensaments, paraules i sentiments. Finalment indicà com en acabar la proclamació de l’Evangeli el sacerdot resa secretament la pregària “les paraules de l’Evangeli proclamades esborrin els nostres pecats” i com el besa ell mateix en signe de reverència o el porta, si la Missa és presidida pel Bisbe, perquè el besi i beneexi el Poble de Déu amb el Leccionari.

Com cada any, a l’Eucaristia, es pregà pels membres difunts de l’Hospitalitat traspassats al llarg de l’any.

En acabar l’Eucaristia tingué lloc l’Assemblea a la sala d’actes del Seminari diocesà que fou presidida pel Sr. Arquebisbe i pel President de l’Hospitalitat, Sr. Josep M. Marimon i els membres de la Junta Directiva de l’Hospitalitat i els preveres Consiliaris. Es revisà el Pelegrinatge de l’any 2017, es donaren idees per millorar i organitzar el pelegrinatge 2018 on es compliran els 40 anys de la Hospitalitat diocesana d’Urgell, s’informà sobre diverses temàtiques del Santuari de Lourdes i s’aprovaren els comptes de l’Hospitalitat diocesana corresponents a l’any 2016.

Un dinar de germanor a la Residència de les Religioses de la Sagrada Família d’Urgell clogué la joiosa i participada Assemblea.

Compartir