13 laics i laiques reben els ministeris de lector i acòlit a la Catedral

El Papa Francesc, a través de la seva carta apostòlica en forma de Motu Proprio “Spiritus Domini”, del dia 11 de gener de 2021, va modificar el Codi de Dret Canònic de manera que homes i dones “poden ser cridats per al ministeri estable de lector i acòlit, mitjançant el ritu litúrgic prescrit”. Són ministeris laïcals estables, al servei de la comunitat i instituïts pel bisbe diocesà, mitjançant el ritu litúrgic propi.

A la Diòcesi d’Urgell, des del febrer de 2023, un grup de 13 laics i consagrats, cridats pel Sr.  Arquebisbe amb els Rectors de les seves parròquies, van començar una formació mensual, acompanyats per Mn. Antoni Elvira i el mateix Arquebisbe, per a rebre aquests ministeris de lector i acòlit. Aquests animadors pastorals, a manera d’un equip, s’han preparat en l’Art de la celebració i la fidelitat a Déu i a l’Església en la seva animació litúrgica i pastoral.

El dia 14 d’abril de 2024 a la Santa Església Catedral de La Seu d’Urgell, l’Arquebisbe d’Urgell Mons. Joan-Enric Vives, va instituir aquests 13 candidats en el lectorat i l’acolitat, a través del ritu litúrgic prescrit, en una celebració que va omplir de joia tota la Diòcesi d’Urgell i especialment les Parròquies d’origen dels candidats i les seves famílies. Són 8 dones i 5 homes.

A la seva homilia, l’Arquebisbe Joan Enric va comentar les lectures del diumenge 3r. de Pasqua amb l’elecció dels diaques (Ac 6,1ss.) com a primera lectura. Ha insistit que Crist treu la por i dona la Pau als deixebles reunits al Cenacle. Avui la dóna al nostre món novament. I ens fa testimonis de la seva presència i de la vida nova de la Resurrecció. L’encontre amb el Ressuscitat ens fa “testimonis” del que hem vist i hem sentit. I ens atorga a tots pel baptisme i la confirmació una missió: tots som deixebles com diu la lectura d’Ac 6.

Haurem de fer arribar la vida nova, l’amor del Regne, als poblets i parròquies del Bisbat i respondre a les necessitats. Són animadors pastorals amb uns signes externs: l’alba, la creu imposada per l’Arquebisbe, la Bíblia lliurada i el “pixis” per portar la comunió als malalts. No és un premi, ni estan per sobre dels seus germans batejats: “qui vulgui ser gran entre vosaltres, que es faci el servidor de tots, com el Fill de l’Home, que no ha vingut a ser servit sinó a servir”.

S’ha realitzat un discerniment pastoral i comunitari, s’ha consultat aquells a qui correspon i s’han elegit aquestes 13 persones que han estat instituïdes en el ministeri de Lector i Acòlit

Els fidels laics pel baptisme i la confirmació han estat associats a Crist, omplerts de l’Esperit Sant, i han estat cridats pel Senyor per a una missió a favor de l’Església i del món. Amb la benedicció rebuda se’ls dóna un reconeixement i un mandat públic del bisbe, fent efectiva en l’Església la participació sinodal de tots en l’obra de l’evangelització, com recalca el Papa Francesc.

Es tracta d’un servei litúrgic important per a l’Església que transcendeix la celebració i comporta la seva pròpia espiritualitat, que es concreta en una determinada manera de viure: sempre aprenent del servei litúrgic de la Paraula de Déu per tal de fer vida aquesta Paraula, i del servei litúrgic de l’altar, a viure el testimoniatge i el lliurament en allò quotidià especialment estimant i fent estimar l’Eucaristia.

Aquest grup d’animadors pastorals podran presidir celebracions dominicals en absència/espera de prevere d’acord amb els Rectors, i també altres serveis a les parròquies com Càritas, catequesi, atenció als malalts i als necessitats.

Compartir