Delegació de Pastoral sacramental i litúrgia

Li correspon, d'acord amb la Constitució Sacrosantum Concilium nº 45, "promoure l'acció litúrgica sota l'autoritat del Bisbe, impulsant la celebració adient de la fe de manera que a través de la mateixa s'actualitzi l'acció salvadora de Crist".

Mn. Emili Villegas Atacho, Delegat diocesà
  • Sra. Maria del Carme Girart Medina.
  • Mn. Joan Antoni Mateo García.
  • Mn. Josep M. Mauri Prior.
  • Mn. Manuel Pal Casanovas.
  • Mn. Melcior Querol Solà.
  • Mn. Pau Vidal Vidal.
Disposem d'una sèrie d'homilies dominicals (en català i castellà) preparades per Mn. Enric Prat, de l'any litúrgic A, B i C. Accediu-hi clicant aquí .