XII Jornades de Formació per a Catequistes

Quinze catequistes del bisbat d’Urgell acompanyats pel seu delegat, Mn. Antoni Elvira, van formar part dels 280 catequistes de les diòcesis amb seu a Catalunya i a les Illes Balears que van participar de les XII Jornades de Formació per a Catequistes.

El Secretariat Interdiocesà de Catequesi (SIC) va dur a terme del 15 al 17 de novembre, les seves anuals jornades de formació al seminari de Vic amb el tema “La catequesi al cor de la comunitat”.

El divendres a la tarda, els diversos participants anaren arribant a la sala d’actes on el Sr. Bisbe de Vic, Mons. Romà Casanova, saludà i donà la benvinguda a tots els assistents manifestant l’alegria d’acollir en la seva diòcesi aquest treball formatiu organitzat pel SIC.

Tot seguit tingué lloc la presentació de les jornades amb la xerrada que presentaren, de forma compartida, el Sr. Bisbe Mons. Antoni Vadell (Bisbe delegat de la Catequesi) i Mn. Joan Àguila (Director del SIC) sobre la fonamentació teòrica de la nova proposta catequètica del SIC. En finalitzar la presentació dels seus principals punts s’apuntà el treball dels dies següents.

Després de la pregària de les vespres i del sopar a la capella del seminari hi hagué una vetllada de pregària dirigida per un grup de música jove i amb l’exposició del Santíssim presidida per Mons. Romà Casanova.

La jornada del dissabte començà amb la celebració de l’Eucaristia presidida per Mons. Antoni Vadell i seguidament, tots els catequistes pogueren participar en dues sessions pràctiques de catequesi i de desvetllament de la fe. Una sessió tenia com a destinataris els infants i l’altra els pares i mares. D’aquesta manera es pretenia que els catequistes, situant-se com a infants o pares i mares, visquessin en acte com es desenvoluparia una sessió de catequesi tenint en compte alguns elements de la nova proposta catequètica.

Durant la tarda del dissabte, els diversos tallers oferiren una formació més específica respecte algun element de la catequesi. Així els catequistes pogueren participar en una formació referent a: l’equip dels catequistes, les dinàmiques de la catequesi, el quadern de vida, la pregària, l’acollida de les famílies, la iniciació a la pregària dels adults, la celebració dominical, l’atenció a la diversitat, etc.

La sortida cultural que es dugué a terme després de sopar per la ciutat de Vic, entrant per les diverses portes de la ciutat antiga, la visita a la catedral i al museu episcopal de Vic clogueren les activitats d’aquest segon dia de les Jornades.

El diumenge començà amb un testimoni de la implicació de la comunitat parroquial a la catequesi i Mn. Emili Marlés, rector del monestir de Sant Cugat del Vallés, tingué una ponència a la mateixa catedral de Vic on posteriorment s’hi celebrà l’Eucaristia dominical, presidida per Mons. Romà Casanova, amb la comunitat que s’hi reuneix normalment i amb els infants de catequesi de la parròquia.

En acabar l’Eucaristia, a la plaça de la catedral, tingué lloc l’hora dels adéus ja que algunes persones ja retornaven a les seves parròquies, encara que la majoria dels participants anaren al Seminari de Vic per cloure les jornades amb el dinar.

Compartir