Sobre les immatriculacions dels béns de l’Església

L’Arquebisbe d’Urgell va enviar amb data 17 de febrer una Comunicació als preveres, diaques, consagrats i fidels de la Diòcesi d’Urgell, que diu:

“La Conferència Episcopal Espanyola ha preparat sobre les immatriculacions una explicació molt exhaustiva, que us ofereixo en l’enllaç: https://conferenciaepiscopal.es/inmatriculaciones-iglesia-un-privilegio/

És un tema que avui preocupa l’opinió pública, i sobre el qual convé una bona explicació de com s’ha actuat des dels Bisbats respecte de les immatriculacions. I amb bona informació ho podrem explicar millor a tots els qui creieu que hi puguin estar interessats, o bé hagin rebut desinformacions o fins fake news interessades.

Us desitjo una Santa Quaresma, camí joiós vers la Pasqua!

+Joan-Enric Vives, Arquebisbe d’Urgell

Veure sobre immatriculacions

Compartir