Renovació del Consell Diocesà per als Assumptes Econòmics

L’Arquebisbe d’Urgell ha signat amb data 19 d’octubre de 2020 la renovació del Consell Diocesà per als Assumptes Econòmics, que ajuda el Bisbe en allò que prescriu el Dret Canònic (cànons 492-493), especialment oferint el seu dictamen tècnic sobre les grans qüestions econòmiques i patrimonials de la Diòcesi.

Els membres nomenats per a un nou període de cinc anys (2020-2025) són:

Mn. Josep M. Mauri i Prior, Vicari General i Ecònom diocesà,
Mn. Ignasi Navarri i Benet, Vicari General,
Mn. David Codina i Pérez, Secretari general i Canceller,
Sr. Carles Martín i Neira, Delegat diocesà per als assumptes econòmics,
Sr. Josep Casanova i Obiols;
Sr. Francesc Xavier Coll i Gilabert,
Sr. Daniel Marsol i Burgos.
Sr. Joan Orrit i Clotet,
i Sr. Antoni Simón i Grau.

Compartir