Recepció de comiat del Consell Superior de la Justícia d’Andorra al Copríncep Episcopal

L’Arquebisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra, Mons. Joan-Enric Vives, va rebre el dia 30 d’octubre al migdia al Palau Episcopal el Consell Superior de la Justícia d’Andorra, amb motiu de la seva renovació.
El Consell Superior de la Justícia del quart mandat, encapçalats pel seu president, M.I. Sr. Enric Casadevall, està composat  pel M.I. Sr. Antoni Aleix, M.I. Sr. Jordi Visent, M.I. Sr. Josep Maria Cairat i per la M. I. Sra. M. Carme Torres.
Mons. Vives va agrair el servei inestimable que fa el Consell Superior de la Justícia com a òrgan de representació, govern i administració de la justícia, garanteix la independència de la justícia al Principat d’Andorra i el seu bon funcionament. També va tenir un record i reconeixement pel qui fou vicepresident del Consell fins la seva sobtada mort fa uns mesos, M.I. Sr. Jaume Sansa.
El proper 13 de novembre prendran possessió els nous membres del Consell Superior de la Justícia en el cinquè mandat, que seguirà essent presidit pel M. I. Sr. Enric Casadevall, que ha estat renovat en el càrrec. 
Compartir