Ordenació diaconal d’Antoni Baldomà al Sant Crist de Balaguer

Diumenge dia 22 de novembre, solemnitat litúrgica de Jesucrist, Rei de tot el món, l’Arquebisbe d’Urgell Mons. Joan-Enric Vives va ordenar de diaca en una celebració joiosa al Santuari del Sant Crist de Balaguer, el Sr. Antoni Baldomà i Molins, fill de Balaguer, de 58 anys d’edat, casat i amb quatre fills, que treballa d’informàtic en una empresa gran de Balaguer. Concelebraren amb Mons. Vives, el Vicari episcopal de Pastoral i Director de l’Escola de Formació permanent on el Sr. Baldomà s’ha format al llarg d’aquests darrers cinc anys, Mn. Antoni Elvira; el Capellà Custodi del Santuari, Mn. Pau Vidal; l’Arxiprest de Noguera i Rector de la Parròquia de Balaguer, Mn. Joan Pujol; els companys sacerdots de l’Arxiprestat, els tres diaques d’Urgell, els seminaristes i un gran grup de fidels laics que ompliren el Santuari, entre ells, els seus companys laics en l’Escola Diocesana de Formació permanent del Bisbat d’Urgell i molts membres del Tercer Orde de Sant Francesc a Catalunya i dels altres dos Ordes.
El Sr. Arquebisbe a la seva homilia animà el nou diaca a viure amb intensitat la nova crida que l’Església li feia a partir de la seva ordenació, seguint el text de Lc 22,37, Jo em comporto entre vosaltres com el qui serveix. Servir i estimar. En aquest sentit, Mons. Vives l’exhortà a nodrir-se en la seva vida espiritual com a diaca de la Paraula de Déu que a partir d’ara proclamarà a la Comunitat Cristiana i a resar la Litúrgia de les Hores, la pregària de tota l’Església, com un compromís de pregar pel Poble de Déu. En la festa litúrgica de Jesucrist, Rei de l’Univers, l’Arquebisbe d’Urgell subratllà la necessitat de donar tota la glòria a Jesucrist com a Únic Rei i Sobirà, que està per damunt de tota altra potestat i a qui tots hem de donar la glòria que es mereix amb les nostres vides. L’Arquebisbe Joan-Enric volgué tenir un record especial per la mare del nou diaca, per l’esposa Olga i pels seus quatre fills, i els encoratjà que fossin una peça fonamental en l’exercici del diaconat del nou diaca, estant al seu costat i ajudant-lo en la seva nova missió.
Després que el Sr. Baldomà prometés davant el Sr. Arquebisbe i de tots els fidels la seva ferma i lliure voluntat de predicar la Paraula de Déu i de complir el seu ministeri de servei segons el voler de Crist i de l’Església, amb plena obediència al Bisbe i els seus successotrs, tot el Poble e Déu invocà la Verge Maria i els sants implorant la seva ajuda perquè intercedissin pel nou ministre de l’Església. A continuació tingué lloc la imposició de mans per part de l’Arquebisbe Joan-Enric i la solemne pregària d’ordenació demanant al Senyor que fes davallar damunt d’ell l’Esperit Sant perquè l’enfortís amb el do de la gràcia septiforme i pogués acomplir així fidelment el seu ministeri.
Un cop ordenat, els diaques d’Urgell el revestiren amb l’estola i la dalmàtica, aportats al bisbe per l’esposa, ornaments litúrgics que signifiquen el seu ministeri de servei als pobres i a tot el Poble de Déu. A continuació el nou diaca rebé de mans de l’Arquebisbe Joan-Enric el llibre dels Evangelis perquè el visqui i proclami en les celebracions litúrgiques i enmig del Poble de Déu. El bes de pau de l’Arquebisbe i dels seus germans en l’orde diaconal clogué el ritu d’ordenació.
En acabar l’Eucaristia el nou diaca s’adreçà en acció de gràcies a la comunitat reunida amb unes paraules profundes que reflecteixen la seva estima a la Paraula de Déu i la seva voluntat de servir tothom en aquest nou ministeri que l’Església, per mans del Bisbe, li confia.
Després de la benedicció final i de passar a venerar la Sagrada Imatge del Sant Crist de Balaguer, tingué lloc un petit refrigeri on el nou diaca pogué saludar tots els presents

.

Compartir