Mn. Antoni Elvira participa a la formació de catequistes del Bisbat de Lleida

La Delegació de Catequesi del Bisbat de Lleida va convidar Mn. Antoni Elvira, delegat de catequesi del Bisbat d’Urgell, a realitzar la formació mensual dels seus catequistes. Les cinc sessions realitzades durant el matins dels dissabtes es van centrar en l’evangeli de Sant Lluc, propi d’aquest any litúrgic que estem celebrant.

En la primera sessió de formació, realitzada telemàticament, Mn. Elvira va fer una introducció a l’ús de la Bíblia a la catequesi. Alguns punts de la primera sessió foren: la Bíblia en l’acte comunicatiu de la sessió de catequesi, les diferents aproximacions al text bíblic, els elements a tenir en compte en la catequesi a partir de l’evangeli de Lluc (destinataris, objectiu catequètic i grups prioritaris de Lluc, etc.).

La formació dels altres quatre dissabtes va girar entorn dels següents grans apartats on s’anaren explicant alguns textos llucans:

Els pobres i els marginats.

«Els pobres són els primers capacitats per reconèixer la presència de Déu i donar testimoni de la seva proximitat en les seves vides». Papa Francesc, Missatge de la Jornada Mundial dels pobres. 13-6-2018.

​Lc 2, 8-20. L’anunci de l’àngel als pastors.
​Lc 4, 14-30. El programa de Jesús.
​Lc 16, 19-31. Paràbola del ric i Llàtzer.

La tendresa, el perdó i la misericòrdia de Déu. 

«Sant Lluc, que ens mostres el cor de Jesús i la seva misericòrdia, ajuda’ns a redescobrir l’alegria de ser cristians, testimonis de la bondat del Senyor». Papa Francesc, Tuit del 18-10-2019.

​Lc 7, 36-50. Jesús perdona una pecadora.
​Lc 15, 11-32. El pare misericordiós.

Solidaritat, agraïment i pregària.

«Ens interpel·la a deixar de banda tota diferència i, davant el sofriment, tornar-nos propers a tothom». Papa Francesc, Fratelli tutti, 81. 3-10-2020.

​Lc 10, 25-37. El bon samarità.
​Lc 14, 15-24. En el banquet de Déu hi ha lloc per a tots.
​Lc 17, 11-19. Viure agraint. Els deu leprosos.
​Lc 18, 1-14. La veritable pregària.

Mort i Resurrecció.

«La relació entre el Senyor ressuscitat, la comunitat de creients i la Sagrada Escriptura és la nostra identitat com a cristians». Papa Francesc, Aperuit Illis, 30-9-2019.

​Lc 23, 44 – 24, 12. Morir per ressuscitar.
​Lc 24, 13-35. Els deixebles d’Emmaús.

En totes les sessions, a més del comentari dels textos bíblics, s’oferiren diverses propostes pedagògiques i didàctiques per al moment de la catequesi perquè els textos siguin coneguts, pregats i ressonin en la vida dels infants, joves i adults.

Compartir