Missa exequial pel monjo P. Marc Taxonera a Montserrat

Dilluns dia 22 de desembre, a la Basílica de Santa Maria de Montserrat, l’Arquebisbe d’Urgell concelebrà a l’Eucaristia exequial del P. Marc Taxonerera, que fou presidida pel P. Abat Josep Maria Soler i on hi va assistir el M. Hble. President de la Generalitat de Catalunya, Sr. Artur Mas.

Marc (Jordi) Taxonera i Comas

El P. Marc Taxonera va realitzar els estudis primaris i el batxillerat a la Mutua Escolar Blanquerna. Més endavant, va ingressar a la Universitat de Barcelona, on va cursar els tres primers anys de la Llicenciatura de Dret. Va entrar a la Joventut d’Acció Catòlica i va ser vocal escolar i universitari del Consell Diocesà de la Joventut d’Acció Catòlica de Barcelona. Va ser Secretari del grup 33 Monturiol de la Federació de Joves Cristians de Catalunya.

Un cop a Montserrat, el P. Marc va seguir els cursos de filosofia i teologia al juniorat del Monestir. Va començar a treballar a l’Arxiu de Montserrat l’any 1943, del qual en va ser nomenat director
l’any 1952, càrrec que va mantenir fins a l’actualitat. L’octubre de 1950 va anar a París, on va seguir els estudis d’arxivística a l’École National des Chartes de la Sorbona, durant els cursos
1950-51 i 1951-52.

Quan va retornar a Montserrat, el juliol de 1952, va ser nomenat bibliotecari; i des de 1953 va dirigir la Biblioteca del Monestir, fins el 31 de desembre de 1968. Entre 1953 i 1954 va ser
l’encarregat de les publicacions.

L’any 1960, arran de la gestió del P. Marc, la família de Francesc Cambó va cedir la seva col·lecció especialitzada en la guerra civil espanyola a Montserrat. I el 1962, per mediació de
Josep Maria Casas i Homs, el P. Taxonera va conèixer Josep Sala i Ardiz, que tenia una notable col·lecció d’obra artística sobre Montserrat i una importantíssima col·lecció de pintura catalana de finals del segle XIX i primera meitat del segle XX, que posteriorment va ser donada al Monestir, i que es va convertir en una de les bases més importants de l’actual Museu de Montserrat.

El P. Marc Taxonera va ser un dels fundadors, per delegació de l’abat de Montserrat, del Grup Cristià de Promoció i Defensa dels Drets Humans (1969-1978). I membre del Comitè Executiu de Justícia i Pau de la Diòcesi de Barcelona (1973-1984).

L’any 1974, es va encarregar de la coordinació de les gestions per a la creació del Centre d’Estudis Catalans a la Universitat de la Sorbonne-París IV, que finalment es a inaugurar el 1977.
Era membre del Consell d’Administració d’aquest centre i va fer gestions per a la creació d’una càtedra de català a la Sorbona, que es va aconseguir el 1991.

Els anys 1974-1977 va ser membre, en representació de Montserrat, del Comitè Executiu del Congrés de Cultura Catalana. Va ser president de la Comissió Liquidadora del Congrés i membre
creador del patronat de la Fundació Congrés de Cultura Catalana, del qual era vicepresident. El 4 de febrer de 1977, el govern francès li va concedir la condecoració Palmes Académiques.

El P. Marc Taxonera va participar en la creació de la Coordinadora Catalana de Fundacions; en va ser membre de la Junta de 1978 a 1993. I del Centre Unesco de Catalunya, també en va ser un dels iniciadors.

L’any 1985 va ser fundador de l’Associació d’Arxivers de Catalunya; en va ser vicepresident i fins el 2013 era vocal de la seva junta. Des del 1994 ha estat membre del jurat per la concessió del Premi Internacional Ramon Llull.

El 26 de juny de 2000, el Govern de la Generalitat de Catalunya li va concedir la Creu de Sant Jordi.

img 3025img 3029

Compartir