Miscel·lània d’homenatge al cardenal Lluís Martínez Sistach

El dijous 17 de desembre, al vespre, ha tingut lloc a Barcelona l’acte acadèmic d’oferiment de la Miscel·lània d’homenatge al Cardenal Lluís Martínez Sistach, Gran Canceller de l’Ateneu Universitari Sant Pacià (AUSP). L’acte s’ha celebrat a l’Aula Magna del Seminari Conciliar i hi ha assistit l’arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, l’arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives, el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés, el bisbe de Vic, Romà Casanova, el bisbe de Girona, Francesc Pardo, el bisbe auxiliar de Barcelona, Sebastià Taltavull, el P. Abat de Montserrat, Josep Maria Soler i el P. Màxim Muñoz, president de la Unió de Religiosos de Catalunya, entre d’altres personalitats eclesiàstiques i civils. S’han adherit a l’oferiment els altres bisbes de les diòcesis catalanes.

 

El Dr. Armand Puig, rector de l’AUSP, ha dirigit unes paraules de salutació als assistents i ha moderat l’acte. En primer lloc, ha donat la paraula al Dr. Jaume Aymar, degà de la Facultat de Filosofia de Catalunya, el qual ha fet una primera presentació de la Miscel·lània i de l’homenatjat, el Cardenal Martínez Sistach, el qual ha tingut com a base del seu pensament el personalisme cristià. Per part seva, el Dr. Joan Planellas, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, ha dit que la Miscel·lània és un homenatge de les Facultats eclesiàstiques catalanes al que ha estat el seu Gran Canceller durant gairebé dotze anys, en un volum intitulat amb la cita de l’evangeli de Joan (Jn 21,16), “Pastura les meves ovelles”.

 

La semblança biogràfica del Cardenal ha estat a càrrec del Dr. Santiago Bueno, vicerector de l’AUSP, el qual ha repassat les distintes etapes de la seva vida –“llarga i fructífera”, ha dit- en els diferents àmbits personals, acadèmics i eclesiàstics. Per part seva, el Dr. Ramon Corts, vicerector de l’AUSP, ha presentat detalladament els continguts del volum de la Miscel·lània, que consta d’una presentació i quaranta-set articles a càrrec de qualificats autors.  El Dr. Armand Puig, en el seu parlament, ha narrat la història del creixement de les facultats de l’Església a Catalunya en les darreres dècades fins a la creació, aquest mateix any 2015, de l’Ateneu Universitari Sant Pacià, en què el Cardenal Martínez Sistach ha tingut un paper decisiu.

 

L’arquebisbe de Tarragona, com a vice Gran Canceller de l’AUSP, ha fet la semblança del Cardenal com a promotor de les ciències eclesiàstiques a Barcelona, en l’àmbit de la Tarraconense i en el si de l’Església universal, fent especial referència a la seva llarga dedicació a la Conferència Episcopal Tarraconense des de l’any 1971 fins avui, i a les seves activitats eclesials des de l’any 2007 com a Cardenal de l’Església.

 

 

El Cardenal Martínez Sistach ha clos l’acte amb unes cordials i emocionades paraules dirigides als assistents i als que han fet possible la Miscel·lània d’homenatge, tot rememorant també les persones que l’han acompanyat en la seva vida de servei a l’Església i ha manifestat el seu desig de seguir-la servint en la nova etapa que ara inicia com a arquebisbe emèrit de Barcelona.

Compartir