Més pintures a Butsènit

L’església parroquial de la Mare de Déu Assumpta de Butsènit ha vist aquestes darreres setmanes com s’enllestia la restauració de les pintures barroques que han adornat des dels orígens de la seva construcció, una de les dues capelles laterals, (esquerra) i s’ha descobert amb sorpresa que és una pintura sobre la Passió de Crist, amb les imatges de la Mare de Déu i de Sant Joan en posició central, al davant d’una representació de les cases i murs de la ciutat de Jerusalem i dessota de la imatge de la cara de Jesucrist en el drap de Verònica. Aquesta restauració s’afegeix a la que es va realitzar fa dos anys a l’altre capella lateral, a la dreta de l’altar.

A l’església de Butsènit es van trobar el maig de 2017 unes pintures murals de gran importància a les capelles laterals i als murs i sostre del temple, amb unes característiques particulars que només es troben en tres o quatre esglésies d’arreu de Catalunya. Són pintures barroques originals, datades en el 1761, i realitzades poc després de la construcció del temple, que va iniciar-se l’any 1746 i es va enllestir el 1756.

En una primera restauració es van descobrir les pintures d’una de les capelles, on es pot veure la representació d’un retaule dedicat a Sant Nicolau, amb les imatges de Sant Miquel Arcàngel, Sant Antoni de Pàdua i Sant Joan de la Creu. Les pintures descobertes estan realitzades al tremp de cola sobre guix, amb tota la gama de colors i amb molt bona qualitat artística.

La capella que ha quedat restaurada ara, mostra unes de ferro de la mateixa època que les pintures, que se sospita que hauria sostingut un Jesucrist a la crucifixió. Les pintures descobertes també representen un retaule, com en l’altra capella, i en el seu conjunt, vol explicar un moment molt concret de la Passió, el que es reflecteix en l’Evangeli de Sant Joan 19, 26-27, quan el deixeble estimat roman al costat de la creu del crucificat i rep María com la seva pròpia mare. En la part superior es representen un sol i una lluna, es creu que en al·lusió al moment de la mort de Crist, quan “és feu una gran foscor”.

Compartir