Inici d’una comunitat de les “Filles de Crist Rei” a Agramunt

El dia 7 de setembre de 2017 van començar la seva presència pastoral a Agramunt, una petita comunitat de 3 Religioses “Filles de Crist Rei” a la Parròquia de la Mare de Déu Assumpta d’Agramunt. Hi van venir acompanyades per la seva Superiora provincial Gna. Fátima Falcón. Les “Filles de Crist Rei” van ser fundades pel Venerable Mn. Josep Gras i Granollers, que va néixer a Agramunt el 22 de gener de 1834 i va morir a Granada, el 7 de juliol de 1918. Ordenat de prevere a Barcelona amb la vocació missionera, va residir a Madrid i Écija, i instal·lat a Andalusia, fou Canonge del Sacromonte de Granada i es preocupà per la situació de la dona i l’educació dels infants, fundant el 1876 la Congregació de les Filles de Crist Rei per respondre al clima educatiu hostil a la fe cristiana i obertament laïcista. Publicà molts opuscles i articles com a bon publicista en diverses revistes i periòdics espanyols i estrangers. El 26 de març de 1994 el Papa sant Joan Pau II el va declarar “venerable” en les seves virtuts, dins el seu procés obert de beatificació i canonització.

L’actual Institut compta amb 378 religioses i 51 comunitats, i està establerta a diversos països d’Europa, Amèrica i Àfrica on desenvolupa acció educativa, amb nombroses escoles, i pastoral evangelitzadora àmplia, amb l’anhel apostòlic de l’extensió del Regnat de Crist.

Aquesta petita presència d’una comunitat de “Filles de Crist Rei” a Agramunt neix en l’any commemoratiu del centenari de la mort de Mn. Josep Gras i Granollers amb el desig que té l’Institut de Religioses de fer-se present a la ciutat natal del seu fundador.

L’Arquebisbe d’Urgell, Mons. Joan-Enric Vives, va voler donar la benvinguda personalment a les 3 germanes que començaven la seva estada a la Diòcesi d’Urgell i acompanyat pel Rector de la Parròquia, Mn. Uriel Álvarez, les va acollir a fraternalment a la Rectoria d’Agramunt on residiran i amb una pregària i la seva benedicció s’inicià la seva presència a la Diòcesi d’Urgell.

Compartir