Homenatge a la Gna. Montserrat Baró fundadora de l’ACIDH

El dia 24 d’abril al vespre va tenir lloc a la seu de la Fundació ACIDH (Associació Catalana d’integració i desenvolupament humà), a Barcelona, un càlid i emotiu homenatge de les persones assistides, usuaris, personal i Patronat, així com amics i familiars de la religiosa Germaneta de l’Assumpció, Montserrat Bar fundadora de l’Associació. Ella va descobrir providencialment l’abandó en què estaven els infants i joves, així com les persones grans, amb un tipus de minusvalia com és la intel·ligència límit, i es va dedicar a elles, amb totes les forces, i cercant complicitats en la societat catalana.

Aquest estiu va ser cridada a la Casa del Pare, i els seus amics i els vinculats a la ACIDH van organitzar aquesta emotiva trobada ala Seu de l’Entitat a Barcelona. Hi va assistir també l’arquebisbe d’Urgell Mons. Joan Enric Vives així com el President del Patronat Dr. Ferran Morell i fins a dues-centes persones, que van anar desgranant testimoniatges i semblances joioses del record de la Gna Montserrat. També hi fou present la seva germana Rosa Baró que va llegir un text molt emotiu.

Compartir