Fons d’habitatges de lloguer per a famílies en risc d’exclusió

Justícia i Pau és una de les 10 entitats que treballen en l’àmbit de l’habitatge social, que juntament amb altres entitats municipalistes i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, han subscrit un acord per constituir un Fons d’habitatgesque s’adjudicaran en règim de lloguer destinat a polítiques socials.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, ha signat aquest matí un conveni per crear aquest Fons d’habitatges aprovat pel Parlament de Catalunya a sol·licitud de la Plataforma per al Dret a l’habitatge Digne, de la qual Justícia i Pau en forma part. Inicialment, s’integraran en el fons els habitatges públics de la Generalitat, dels Ajuntaments, els habitatges de les borses municipals de lloguer, els habitatges d’inclusió i els habitatges de les entitats financeres que han estat cedits fins al moment a les administracions i estaran gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i els Ajuntaments.

Els habitatges que s’incloguin en el fons hauran de ser adjudicats sempre per una administració pública, per un període mínim de 5 anys, i el preu del lloguer haurà de ser almenys un 20% inferior al preu de mercat. Els llogaters d’aquests habitatges podran demanar un ajut al pagament del lloguer que garanteixi que el lloguer que paguen no supera els percentatges sobre els seus ingressos fixats a l’acord.

L’acord inclou també un compromís anual per incrementar el fons de lloguer destinat a polítiques socials per part de l’administració i els ajuntaments.

Finalment, també es preveu un mecanisme pel qual les entitats financeres o els grans tenidors d’habitatges puguin integrar-se dins el fons pels habitatges que gestionin directament aquestes entitats, sempre que es compleixin els requisits que consten a l’acord. Així mateix, caldrà que es comprometin a no realitzar desnonaments de famílies en situació de vulnerabilitat residencial.

Subscriuen el conveni:
Per l’Associació Catalana de Municipis (ACM), Sr. Miquel Buch
Per la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), Sr. Xavier Amor
Per Comissions Obreres de Catalunya (CCOO), Sr. Joan Carles Gallego
Per Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT), Sr. Josep M. Alvarez
Pel Consell Nacional de Joventut de Catalunya (CNJC), Sra. Lucía de Frias
Per la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC), Sr. Jordi Giró
Per les Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS), Sra. Teresa Crespo
Per l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya (AICECADICAE), Sr. Jordi Tarruella
Per Càritas Diocesana de Barcelona, Sr. Salvador Busquets
Per L’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (L’OCUC). Sra. Montse Torrent
Per Justícia i Pau, Sr. Eudald Vendrell

Les entitats socials signants o fan també en nom i representació de les següents entitats:
Associació AVALUEM, anàlisi i desenvolupament, Associació Pro Habitatge, Càritas Diocesana de Lleida, CIEMEN, centre internacional escarré per a les minories ètniques i les nacions, Dempeus per la Salut Pública, Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FAPAC), Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes
de Barcelona (FAVB), Fundació Arrels, Consell de la Joventut de Barcelona, Moviment Laic i Progressista (MLP), Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC), Associació VIH-DA (Badalona), Federació d’Associacions Veïnals de Castelldefels (FAVC), Xarxa 9 Barris Acull, Sostre CIVIC, Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, Unió de Consumidors de Catalunya (UCC)

Compartir