Festa de la Mare de Déu

El dia 15 d’agost és gran festa de la Mare de Déu Assumpta al cel, titular de la Catedral Basílica de Santa Maria de La Seu d’Urgell, Mare de totes les esglésies de la Diòcesi d’Urgell. També és la festa gran de moltes Parròquies i esglésies de la Diòcesi, així com la festa major de molts pobles i ciutats d’Urgell.
Maria, Mare del Crist i Mare de l’Església, no sofrí la corrupció del sepulcre i per una gràcia singular, fou enduta amb cos i ànima al cel, on, ressuscitada ja amb el seu Fill, regna i ajuda tot el Poble de Déu i tots els fills i filles que el mateix Senyor li va donar com a fills des de la Creu. És Protectora i intercedeix per tots. Ens mostra el camí de la glòria que s’ha de revelar en nosaltres i ens ajuda a assolir-lo com a do i gràcia.
Pel baptisme hem rebut la gran promesa de poder participar un dia de la glòria de Crist Ressuscitat, de la qual ja en gaudeix plenament la seva Mare, la Immaculada Verge Maria.

Compartir