Festa de la M. de Déu dels Àngels a Oliana

El 2 d’agost, a Oliana, van celebrar gran festa, honorant la Mare de Déu sota l’advocació dels Àngels. Malgrat la situació actual del Covid-19, als olianesos no els va faltar la il·lusió de festejar la seva excelsa patrona. Enguany va estar mancada de la processó que acompanyaven els oliansesos amb la sagrada imatge des de la seva capella fins a l’església parroquial, però es va tenir una celebració senzilla presidida pel Rector, Mn. Jordi Vásquez, i concelebrada per Mn. Bonifaci Fortuny, antic rector d’Oliana.

Tot i aquesta situació, la festa d’aquest any va ser molt especial, degut al procés de restauració que es va dur a terme a la imatge de la Mare de Déu dels Àngels, desmillorada pel pas del temps. Ara fa un any, per recomanació de l’Arquebisbe d’Urgell, Mons Joan-Enric Vives, i amb l’aprovació de tot el poble, s’inicià aquesta restauració al mes de gener que es va allargar fins a finals de juliol. S’ha dut a terme un decapatge, per cercar els colors originals, i s’ha aplicat la pintura d’acord amb els colors trobats. Fou aquest 2 d’agost de 2020 que novament va ser beneïda la Imatge que el poble d’Oliana venera amb gran devoció.

Compartir