Cursos de formació de la Delegació d’Ensenyament del Bisbat d’Urgell

Un any més la delegació d’ensenyament del Bisbat d’Urgell ha organitzat a la casa d’espiritualitat del Sant Crist de Balaguer dos cursos de formació adreçats als mestres i professors de religió. El dissabte 21 de gener 2017 «Cinema com a eina didàctica a la classe de religió», amb el professor Xabier Pedroso de l’editorial Cruïlla i el dissabte 25 de febrer el curs «Digitalització a la classe de religíó» amb el professor Jesús Manuel Gallardo Nieto de l’editorial Edebé.

En un moment de transició de paradigma educatiu es fa necessari establir espais de reflexió dels educadors cristians. Els educadors que acompanyen als alumnes de de l’àrea de religió, tenim la responsabilitat d’aportar sentit i coherència als nous processos d’aprenentatge, entrenant les competències clau per la vida amb la mateixa intensitat que des d’altres àrees de coneixement.

Compartir