Consagració d’una Verge a la Catedral

Anahí Biorci Magagnini ha estat consagrada el diumenge 25 d’octubre en l’Orde de les Verges de mans de l’Arquebisbe d’Urgell, Mons. Joan-Enric Vives a la Catedral de Santa Maria d’Urgell.  L’acte, senzill i de gran solemnitat, s’ha celebrat a les dotze del migdia amb la presència d’un gran nombre d’altres Verges Consagrades de Catalunya i d’altres punts d’Espanya, d’amics i fidels de la parròquia de Sant Ot, on ha servit en els darrers dos anys així com d’amics i companys de l’Escola Diocesana de Formació Permanent del Bisbat d’Urgell on l’Anahí ha participat en els darrers temps.

A l’homilia de la celebració Mons. Vives va comentar les lectures de la Paraula d’aquell diumenge que ens revela el Déu misericordiós i fidel que farà retornar amb alegria el seu poble després de l’exili, del Déu fidel que envia el seu Fill i ens envia a nosaltres, i del Jesús que passa, i a tots els marginats els crida a través de la seva Església, «Ànims, aixeca’t, que et crida» com al cec Bartomeu. Cal pregar com ell, amb compunció de cor, «Jesús, Fill de David, tingues compassió de mi!», i el Senyor ens guareix de totes les cegueses. Saber mirar els qui avui sofreixen per portar-los el consol. Veure’ls, no girar-los la mirada, i acompanyar-los a Jesús. «Senyor, que hi vegi!», també li diu avui cada cristià. I més encara una Verge consagrada.

Esperonà l’Anahí Biorci a seguir amb fidelitat el Crist pel camí de la virginitat, a obrir els ulls a tenir ànims: Som tots cridats i vocacionats per ajudar aquells que pateixen i aquells que han caigut, els que no poden més. Va recordar que d’una manera especial ella, que feia la consagració de tota la vida al Senyor havia de seguir-lo, mirant amb els ulls que el Senyor vol que veiem, essent i donant la seva llum.

Mons. Vives va remarcar la gran quantitat de consagrats que hi ha al món, un milió, «persones que donen la seva vida consagrada al Senyor», i va recordar a la nova Verge Consagrada que ha de tenir el ulls ben oberts per veure coses noves, grans, perquè Ell és invisible i malgrat això els consagrats l’han de veure: «això vol dir que vetllaràs molt, com el sentinella… Has de ser la llum de Crist, poderosa, que dissipa les tenebres i reflecteix la llum del Crist, com la lluna la del sol».

A continuació es va dur a terme la litúrgia de consagració amb les lletanies, la pregària consacratòria; la recepció del vel i l’anell i el lliurament de la Litúrgia de les Hores. En acabar l’Eucaristia es llegiren unes emocionants paraules de la seva família, que des de l’Argentina, han fet arribar per a aquest moment.

A la missa solemne van ser presents el Rector de la Parròquia de Sant Ot, Mn. Xavier Parés, i el Vicari General, Mn. Ignasi Navarri, el Delegat per a la Vida Consagrada, Mn. Jaume Vila, així com l’altre Verge Consagrada a la diòcesi, Cristina Ribot, i d’altres preveres de la Diòcesi.

L’Orde de les Verges restaurat pel Concili Vaticà II està format per dones seglars que viuen la seva consagració enmig del món, sostenint-se amb el seu treball i servint l’Església a través de la pregària i del servei que desenvolupen segons el propi carisma i disponibilitat, sempre en unió al Bisbe i a la Diòcesi.

El costum de consagrar verges, observat ja a l’Església primitiva, tingué per resultat la institució d’un ritu, pel qual una verge esdevé persona sagrada, signe transcendent de l’amor que l’Església té al Crist, ja que l’Església és «Sponsa Christi». Amb el ritu de la consagració, l’Església palesa l’estimació que sent per la virginitat, implora la gràcia de Déu sobre la verge que és consagrada i demana per a ella l’efusió de l’Esperit Sant. 

Compartir