Conferències pasquals del Dr. Francesc Torralba a la Diòcesi d’Urgell

El Director de la Càtedra de Pensament cristià del Bisbat d’Urgell, Dr. Francesc Torralba, Doctor en Filosofia per la Universitat de Barcelona i en Teologia per la Facultat de Teologia de Catalunya i Director de la Càtedra Ethos de la Universitat Ramon Llull, va impartir el cap de setmana del 28 al 30 d’abril diverses conferències formatives pasquals a la Diòcesi d’Urgell.

Així, el dia 28 d’abril es va fer present a les Parròquies de la Mare de Déu Assumpta de Ribes de Freser i de Sta. Maria de Puigcerdà (Vall de Ribes i Cerdanya), per impartir una conferència amb el títol “Donar raó de l’esperança”. En ambdues poblacions el Dr. Torralba va mostrar les raons per a creure avui en dia, i com la fe sempre és un do de Déu, però al mateix temps, no està oposada a la raó, tal i com ens ho recorda molt bé sant Joan Pau II a la seva encíclica “Fides et ratio”. En les conferències de Ribes de Freser i Puigcerdà, el Dr. Torralba va explicar les diferències entre ser crèdul, creïble i creient, i va remarcar la importància, no solament del que creiem, sinó de com ho creiem i per què. La intensitat de la manera de creure és essencial en el cristià, que creu fins a donar la vida per allò que creu.

L’endemà dia 29 d’abril, el Dr. Torralba es va fer presenta a la Parròquia de St. Feliu de Sort (Pallars Sobirà) per impartir una conferència sobre “La transmissió de la fe als joves”. En aquesta conferència el Director de la Càtedra de pensament cristià va insistir que la fe parteix d’una experiència personal i d’una relació personal amb Jesús a la qual la persona respon amb un acte de fe lliure. El Dr. Torralba va presentar com la transmissió de la fe als joves (precisament en aquest any en què tindrà lloc a l’octubre el Sínode sobre “els joves, la fe i el discerniment vocacional”) sempre ha de partir del testimoni personal de vida dels creients però, al mateix temps, no deixa mai de ser un do i una gràcia de Déu. Va presentar diversos mitjans per tal de transmetre la fe com la paraula (cal arriscar-se a divulgar la fe amb les nostres paraules, encara que siguin senzilles); els gestos (avui en dia tenen una importància cabdal i diuen més que la paraula fins i tot, va posar com exemple els gestos de beneir la taula, fer el senyal de la creu en un espai públic, etc.); les reaccions (saber reaccionar amb pau i esperança esdevé una prova per ser testimoni; i en aquest sentit, va presentar la figura de Sta. Edith Stein), i les obres (allò que fem amb els béns i el temps que tenim, ja que “per les seves obres els coneixereu”, deia Jesús).

Finalment el dia 30 d’abril a la Parròquia de St. Ot de La Seu d’Urgell el Dr. Torralba va impartir una catequesi pasqual amb el títol “Construir l’esperança”. En aquesta conferència el professor mostrà com l’esperança és molt més que l’optimisme ingenu o que un pessimisme inoperant i que parteix de l’experiència humana de saber valorar amb realisme les llums i les ombres de tota persona, circumstància o esdeveniment per tal de canviar i modificar el que està a les nostres mans i no caure en els perills de creure que “ho podem tot”, ni en el pessimisme de “no podem res”. A continuació el Dr. Torralba aprofundí en el sentit de l’esperança cristiana que parteix de l’esdeveniment cabdal de la mort i resurrecció de Jesucrist i de la seva encarnació, que ens fa adonar com la força de l’amor de Déu és més poderosa que la mort.

Compartir