Conferència Quaresmal de Mons. Vives a La Seu d’Urgell

Dimecres 18 de març l’Arquebisbe Joan-Enric va presentar al Casal Parroquial de La Seu d’Urgell el document de les Prioritats Pastorals de la Diòcesi d’Urgell pel quadrienni 2014-2018. La xerrada de Mons. Vives s’emmarca dins del tradicional cicle de conferències quaresmals que cada any organitza la Parròquia de St. Ot de La Seu d’Urgell per a preparar la Pasqua.

El Rector de la Parròquia, Mn. Xavier Parés, felicità a l’Arquebisbe per aquest document i li manifestà que està essent treballat amb intensitat pel Consell Pastoral parroquial de La Seu d’Urgell. Les quatre prioritats pastorals de la Diòcesi proposades pels anys 2014-2018 són les següent:
• 1ª prioritat: Una Parròquia oberta al món i servidora
• 2ª prioritat: Renovar la missió i l’atenció a les persones que viuen en ciutats i en pobles petits.
• 3º prioritat: Impulsar la transmissió i la celebració de la fe.
• 4ª prioritat: La caritat sol•lícita pels pobres i els marginats.

L’Arquebisbe d’Urgell explicà en com aquestes prioritats pastorals van néixer a partir de la Relació Quinquennal que fou presentada al Sant Pare Francesc en la darrera Visita Ad Limina el març del 2014 i com tenen com a eix vertebrador una dimensió fonamental que és la d’anunciar Jesucrist a tothom amb una actitud oberta i acollidora. En aquest sentit Mons. Vives recordà com el nucli fonamental del cristianisme es pot resumir amb l’expressió «Déu t’estima i ha mort per a tu» i com aquesta veritat fonamental s’hauria de poder traduir en les nostres celebracions litúrgiques, catequètiques, etc.

El guió de la conferència fou el següent:

Les prioritats Pastorals 2014-2018
La Seu d’Urgell, 18 març 2015 – Arquebisbe Joan E. Vives

Sortir a la Missió.- «Un sembrador sortí a sembrar…« (Mt 13,3ss): camí, roca, cards i terra bona. Tornar a proposar amb alegria la fe catòlica a tots.
Passar d’unes comunitats cristianes amb una fe tradicional heretada però viva, a unes comunitats més coresponsables, formades, personalitzades en la seva fe i confessants en el seu testimoni compromès. Fe, oració i caritat.

El gran objectiu és que el Senyor sigui conegut, estimat i servit per part de tots els que formem l’Església, i especialment, que l’anunci Evangèlic ressoni en els nous areòpags del món actual i arribi amb nitidesa a les generacions joves perquè, per la fe, també ells s’uneixin a l’Església, i coneguin i estimin Déu, Pare de misericòrdia. Any de la misericòrdia

«L’amor de Crist ens urgeix» (2Co 5,14).
Ens encoratgem de nou envers els compromisos i les situacions ordinàries que vivim, així com envers les activitats que ens ocupen i en les que manifestem el nostre seguiment de Crist.
Tots els fidels, a través de les Parròquies, Arxiprestats, moviments apostòlics i associacions eclesials, reconeixem la urgència de treballar pel Regne de Déu, amb totes les forces i amb dedicació generosa: fins a donar la vida!

Quaresma-Pasqua, ens esperona a una «conversió pastoral«:
• continuar reflexionant personalment i en grups sobre la manera com podem realitzar avui una vertadera evangelització,
• amb freqüència és una autèntica primera evangelització, ja que moltes persones no coneixen Déu, ni el Crist, i els és un destorb l’Església.
o Creix un nou paganisme
o no basta que tractem de conservar la comunitat creient, tot i que això sigui important.
o S’imposa la pregunta «per a què viure? què fa realment feliç?«.
• Caldrà trobar maneres noves de portar l’Evangeli al món:
o anunciar de nou el Crist
o anant a les perfèries existencials i no només territorials de ciutats i pobles.
o amb uns accents o urgències que he proposat com a PRIORITATS PASTORALS per a quatre anys. El programa és Crist! (JP II a NMI)
• Ajudats per les delegacions diocesanes, Parròquies i Preveres /Religiosos /i Agents pastorals

Acollir el Magisteri del Papa Francesc:

 amb la seva renovació eclesial,
 conversions,
 propostes,
 senzillesa de vida,
 sortida a les perifèries
 misericòrdia
 i opció pels pobres.
 (…)

Confiem que l’Esperit del Senyor ressuscitat, que habita en nosaltres, i que és l’ànima que dóna vitalitat i bellesa a la nostra Església, continuarà inspirant i donant-nos força i gràcia abundant.

Compartir