Conferència del Bisbe Vives sobre «L’equip de pastoral i l’educador cristià en les escoles catòliques»

El dia 18 de març el Bisbe Joan-Enric Vives ha participat en el Curs per a directius dels equips de pastoral de les escoles catòliques, que ofereix la Fundació de l’Escola Cristiana de Catalunya a Barcelona, amb una conferència seguida de llarg diàleg dels assistents sobre «L’equip de pastoral i l’educador cristià en les escoles catòliques». Aquest Curs està dirigit pel germà marista Toni Torrelles, i s’imparteix tots els dimecres de l’any.

Compartir