Comunicat sobre la Fundació Sant Hospital de La Seu d’Urgell

El Bisbat d’Urgell davant la informació publicada sobre la Fundació Sant Hospital comunica el següent:

  1. A la reunió d’avui dia 17 de març del Patronat de la Fundació Sant Hospital (FSH) de La Seu d’Urgell no s’ha posat a votació formal cap decisió dels membres del Patronat sobre impulsar-hi l’avortament farmacològic. L’actual Patronat era la primera vegada que prenia en consideració aquesta qüestió, i el que figurava a l’ordre del dia, només indicava el tractament de “la valoració de la incorporació de la interrupció farmacològica de l’embaràs a la cartera de serveis de la Fundació Sant Hospital”, sense explicitar que es prendria cap acord per part del Patronat.
  2. Lamentem les declaracions efectuades per l’Il·lm. Sr. Alcalde i President del Patronat de la FSH perquè no s’ajusten a la veritat i creen una confusió en l’opinió pública sobre un hipotètic acord.
  3. Davant aquesta actuació, el Bisbat d’Urgell comunica que els dos sacerdots que formen part del Patronat segons els seus Estatuts, el Vicepresident nat de la Fundació i el Secretari, es veuen obligats a abandonar la seva participació al Patronat, deixant clara que la postura de l’Església Catòlica ha estat sempre la defensa de la vida, des dels seus inicis fins a la seva fi natural, i especialment pel que fa als més febles i desvalguts.
  4. La Fundació Sant Hospital de La Seu d’Urgell és hereva d’una centenària tradició que es remuntava al segle XI quan al redós de la Catedral i sota la protecció del Bisbat d’Urgell i el Capítol dels Canonges es crea l’Hospital dels pobres. La beata Mare Janer hi va fundar el seu Institut religiós al segle XIX.  Actualment era un bon exemple de col·laboració i entesa entre l’Ajuntament, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i el Bisbat d’Urgell.

La Seu d’Urgell, 17 de març de 2021

Compartir