XXIX Trobada de diaques permanents de tot Espanya a Barcelona

Un any més ha tingut lloc el “Encuentro Nacional del diaconado Permanente”, organitzat per la Conferència Episcopal Espanyola, durant els dies 6 al 8 de desembre. Aquest any ha estat a la ciutat de Barcelona, on els diaques d’aquesta diòcesi han tingut cura de la trobada. Ha presidit els actes Mons. Bernardo Álvarez, bisbe de Tenerife i President del comité Nacional per al diaconat permanent, acompanyat de Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona, i del secretari del comitè Rv. Santiago Bohigues.
El Cardenal Lluis Martinez Sistach, arquebisbe de Barcelona, els va acompanyar a l’acte de benvinguda i va presidir la Missa de la Immaculada a la Catedral de Barcelona on tots el diaques hi van participar.
Han estat tres dies entranyables, de formació i d’intercanvi d’experiències, fet que enriqueix i ajuda a créixer personalment els diaques permanents i les seves esposes que els acompanyen en aquestes trobades. Mons. Taltavull va impartir una ponència a la llum de l’encíclica Evangelii Gaudium amb el títol: “Los diaconos permanentes, evangelizadores con espiritu“. I Mons. Alvarez una altra sobre l’actualització de les normes en la formació de futurs diaques permanents. Tot molt interessant i enriquidor.
El testimoni de sis diaques que van explicar les seves experiències i vivències del seu diaconat, va donar tot un ventall de possibilitats de servei en què el diaconat permanent està present en la nostra Església i la nostra societat: Des de l’atenció al port de Barcelona de les tripulacions i mariners a través de la institució “Stela Maris”, fins a la cura de petits poblets de muntanya. En aquest cas, el testimoni va ser donat pel diaca Mn. Josep Montoya de la nostra diòcesi i encarregat de l’atenció pastoral de la Vall Fosca.
Les jornades van ser complementades amb la visita a la Sagrada Família on també i van celebrar una eucaristia a la Cripta i una visita nocturna guiada per la ciutat, acompanyats en tot moment pels diaques de la diòcesi de Barcelona. Les jornades van comptar amb més de cent assistents.

encuentro diaconos2014  1 encuentro diaconos2014  2 encuentro diaconos2014  3 encuentro diaconos2014  4 encuentro diaconos2014  5 encuentro diaconos2014  6

Compartir