XVI Jornades Interdiocesanes de Responsables de Catequesi

Un grup de catequistes del nostre bisbat han participat en les XVI Jornades Interdiocesanes de Responsables de Catequesi que han estat organitzades pel SIC els dies 6 i 7 de juliol.

La sala St. Jordi del Seminari Conciliar de Barcelona acollí la reflexió sobre el tema Sortir, acollir, acompanyar. La catequesi i el magisteri del papa Francesc. En aquestes jornades hi hagué temps per presentar quins tipus d’acollida i d’acompanyament es realitza en diverses parròquies quan les famílies demanen la catequesi per als seus fills o quan els adults venen a la parròquia per continuar el seu camí de fe.

El director del SIC, Mn. Joan M. Amich, lliurà i comentà l’anàlisi que s’ha realitzat conjuntament amb totes les Delegacions Diocesanes de Catequesi de Catalunya i les Illes Balears sobre la situació actual de la catequesi a casa nostra.

El tercer gran apartat d’aquestes jornades ha estat conduït pel professor Salvatore Currò tot  portant el magisteri del Papa Francesc en l’àmbit de la catequesi centrant-se en tres grans paraules ben significatives del seu magisteri: sortida, joia i misericòrdia. Les seves reflexions realitzades en les tres conferències (Ser en sortida i catequesi; Joia i catequesi; Misericòrdia i catequesi) tingueren un posterior treball per part dels participants dirigit pel mateix ponent.

Les jornades foren inaugurades per Mons. Sebastià Taltavull, bisbe president del SIC. En elles tinguérem l’oportunitat de felicitar al delegat de catequesi de Mallorca, Mn. Antoni Vadell, que ha estat nomenat recentment bisbe auxiliar de Barcelona.

Compartir