Vocacions

El diumenge del Bon Pastor, o 4rt. de Pasqua, és l’ocasió per a reflexionar i pregar per les vocacions sacerdotals, d’especial consagració i missioneres, així com per tenir presents les Esglésies joves en missió, el seu clergat i les necessitats d’agents pastorals. Tots hem estat “cridats” per Déu, i Déu continua cridant avui. Caldria promoure una veritable “cultura vocacional” per entendre la vida com a vocació, diverses vocacions, que es complementen i que totes aporten segons el pla de Déu. És per l’Esperit de Jesucrist Ressuscitat, que Déu continua suscitant respostes generoses i audaces, que no tenen por sinó que donen tot el que tenen, el que són i el que poden per cooperar amb el Regne de Déu, perquè “vingui a nosaltres el Regne”. Això és el que continua essent necessari avui, proposar als cors de la joventut: uns ideals renovats d’entrega i de servei, d’amor a Déu i als altres, donant tota la vida a Jesús. Que n’és de bella i de joiosa una vida entregada al servei de l’Evangeli i al servei del pròxim! Cal continuar proposant-ho sense cansar-nos-en i amb inventiva renovada.

¿Com atreia Jesús els joves i els nens, i també els adults? El seu poder i la seva amistat no han pas caducat. Cal que entre tots, les fem de nou presents. No esperant a ser perfectes, o a tenir sempre èxit… Cal trencar la por i sortir a anunciar que val la pena seguir el Crist, que només això fa feliç i omple tota la vida de sentit, i que és la manera més eficaç de canviar el món, d’arribar a les persones i de fer alguna cosa en la línia transformadora de l’amor que hem après en Jesús, en la seva entrega a la Creu, a morir per amor, per tal que tots tinguin vida i la tinguin en abundància.

Sempre m’impressionen els relats reals dels qui avui entren en un seminari o en una congregació religiosa, o que marxen a missions. Són petits miracles de la gràcia de Déu, i són alhora relats plens d’humanitat i de vida, de servei, d’anar més enllà, molt més enllà d’egoismes i comoditats. Hi palpem l’obra de Déu.

El missatge del Papa Francesc per aquesta Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions, porta el lema “L’Església, mare de vocacions”. El Sant Pare recorda que cada vocació neix i creix en l’Església, i és sostinguda per ella a través de l’oració i l’acompanyament, especialment dels sacerdots. Per això, el Papa proposa una oració per demanar al Senyor que concedeixi als que han emprès un camí vocacional una profunda adhesió a l’Església; i que l’Esperit Sant reforci en els pastors i en tots els fidels la comunió eclesial, el discerniment i la paternitat i maternitat espirituals”. L‘oració que hem de fer-nos nostra diu: “Pare de misericòrdia, que heu lliurat el vostre Fill per la nostra salvació i ens sosteniu contínuament amb els dons de l’Esperit, concediu-nos comunitats cristianes vives, fervoroses i alegres, que siguin font de vida fraterna i que desvetllin entre els joves el desig de consagrar-se a Vós i a l’evangelització. Sosteniu-les en l’afany de proposar als joves una adequada catequesi vocacional i camins d’especial consagració. Doneu-los saviesa per al necessari discerniment de les vocacions, de manera que en tot brilli la grandesa del vostre amor misericordiós. Que Maria, Mare i educadora de Jesús, intercedeixi per cadascuna de les comunitats cristianes, perquè, fetes fecundes per l’Esperit Sant, siguin font d’autèntiques vocacions al servei del poble sant de Déu”.

Compartir