Viure la joia de la conversió

Us exhorto a aprofitar el temps quaresmal que estem vivint, camí de la Pasqua, per preparar bé i celebrar el sagrament del perdó, i per preparar -així- els cors per a l’alegria de la Pasqua que vindrà. És bo que no deixem passar sinó que fixem l’atenció sobre els objectius que proposa el Missatge del Sant Pare Benet XVI per a la Quaresma d’enguany, que vol que obtinguem “amb més abundància la vida nova en Crist, Nostre Senyor”.

Benet XVI posa la Quaresma d’aquest any 2011, sota el lema de St. Pau als Colossencs: “Pel Baptisme heu estat sepultats amb Crist, i amb Ell també heu ressuscitat” (Col 2,12). I el seu Missatge gira al voltant de tres grans eixos:

1.- El primer se centra en el baptisme, que, tal com remarca el Sant Pare, “no és un ritu del passat, sinó l’encontre amb Crist que conforma tota la vida del batejat, li dóna la vida divina i el crida a la conversió sincera, iniciada i sostinguda per la gràcia”. Així, la Quaresma és una mena de catecumenat que ens prepara per a la Vigília Pasqual, en la qual renovem l’opció per aquella nova vida que el baptisme inicia i consagra. Som invitats a reviure els passos de la celebració del baptisme: la creu, el nom nou que rebem, la purificació del pecat, la pregària dels sants que ens acompanyen, la fortalesa per a la lluita contra el mal, el bany de regeneració amb la invocació de la Santíssima Trinitat sobre nostre, i després, la unció de l’Esperit Sant significada pel crisma, el vestit blanc, el ciri encès en la llum del Crist i el Parenostre, l’oració dels fills.

2.- El segon nucli del missatge del Sant Pare resumeix la riquesa de la Paraula de Déu, que els diumenges de Quaresma ens guia cap a un encontre especialment intens amb el Senyor. Els Evangelis que es proclamen els cinc primers diumenges de Quaresma reflecteixen la condició humana i la seva vocació cap a una glòria que apaivaga la nostra set, il•lumina els nostres ulls i dóna vida definitiva a la nostra caducitat: les temptacions vençudes, el Fill transfigurat a qui hem d’escoltar, l’aigua viva que només Crist pot regalar i l’única que calma la set de la samaritana, la llum que el cec de naixement rep per pura gràcia i la vida nova que ens és infosa a cada un de nosaltres pel do d’Aquell que és la Resurrecció i la Vida.

3.- Al tercer i darrer nucli del seu missatge, Benet XVI recull les tres pràctiques que ja es troben als Evangelis, però que cal fer-les amb més intensitat en aquest temps de preparació per a la Pasqua, com ja vam comentar a l’inici de la Quaresma: el dejuni, l’almoina i l’oració. Aquestes pràctiques, diu el Sant Pare, ens ajuden a “alliberar el nostre cor del pes de les coses materials, d’un vincle egoista amb la ‘terra’, que ens empobreix i ens impedeix d’estar disponibles i oberts a Déu i al proïsme”.

Al cel hi haurà més alegria per un sol pecador que es converteix, que no pas per noranta-nou justos que no necessiten convertir-se” (Lc 15,7). La nostra conversió ha de significar un deixar-nos transformar per l’acció de l’Esperit Sant, orientar amb decisió la nostra existència segons la voluntat de Déu, alliberar-nos del nostre egoisme, tot superant l’instint de domini sobre els altres, i obrir-nos de ple a la caritat del Crist.

Compartir