Visita Pastoral a Tòrrec (Vilanova de Meià)

Dissabte dia 22 de juliol l’Arquebisbe d’Urgell Mons. Joan-Enric Vives va visitar la Parròquia de St. Isidre de Tòrrec, municipi de Vilanova de Meià. A la seva arribada a la població fou rebut per l’Alcalde Pedani, Sr. Antoni Bertrán i pel Rector de la Parròquia Mn. Antoni Pich i per un bon grup de fidels que li mostraren la seva satisfacció per la seva presència en el poble. Anava acompanyat per Mn. David Codina.

Tots es desplaçaren fins a l’església parroquial on l’Alcalde pogué explicar de primera mà a l’Arquebisbe les necessitats del temple parroquial i les actuacions que caldria dur a terme.

A continuació tingué lloc l’Eucaristia de la festa litúrgica de Sta. Maria Magdalena. A la seva homilia l’Arquebisbe explicà el sentit profund de la Visita Pastoral que el Bisbe, successor dels Apòstols, realitzava aquell dia a la població de Tòrrec i com manifestava la comunió amb tota l’Església diocesana d’Urgell i amb l’Església universal. Agraí l’acollida i presència dels veïns de la població i els  encoratjà a no abandonar les seves arrels cristianes i a saber-les traspassar a les generacions futures.

Glossant la figura de Maria Magdalena, Apòstol dels Apòstols, Mons. Vives recordà les actituds que l’àngel de la Resurrecció expressà a Maria Magdalena i a tots: no tenir por, creure en la Resurrecció de Crist i la vida eterna, i sortir a evangelitzar i proclamar la Paraula de Déu i la fe profunda que ens fa superar les dificultats de la vida. Exhortà els fidels a creure en la resurrecció del Senyor, que Maria Magdalena proclamà deixebles, amb totes les conseqüències, i com Pau proposa ja que hem ressuscitat amb Crist, cercar allò que és de dalt, on hi ha el Crist (Col 3,1), és a dir, buscar els valors més importants de la vida, i no arrossegar-nos en elmaterialisme o la desesperança. Finalment exhortà els fidels a veure l’Església com una “família de famílies”, citant l’expressió de Sant Joan Pau II, on tots els cristians s’impliquin en les necessitats dels altres i es comprometin al servei del país, del poble, de la família, del servei i la reconciliació. 

Al final de la Missa el Rector de la Parròquia, Mn. Antoni Pich, dedicà unes paraules d’agraïment al Sr. Arquebisbe i el felicità ja que al cap de dos dies s’esqueia el dia del seu natalici i li féu un petit obsequi en nom de tots els fidels de la Parròquia.

Una fotografia de grup al portal de l’església i un  refrigeri de germanor al local social del poble clogué la joiosa Visita. Posteriorment  amb el Rector d’Artesa tingueren els mossens un àpat fratern.

Compartir