Visita Pastoral a La Massana (5)

Divendres dia 12 de novembre va continuar la Visita Pastoral que l’Arquebisbe i Copríncep Mons. Joan-Enric Vives està duent a terme a la Parròquia  de La Massana (Principat d’Andorra). Al matí l’Arquebisbe fou rebut pel Sr. Rector de la Parròquia, Mn. Lluís Eduard Salinas i junts s’adreçaren a vistiar l’Escola Andorrana de la Parròquia de La Massana. El Coprincep episcopal fou rebut per l’actual Directora de l’Escola Andorrana del Principat d’Andorra, Sra. Ester Vilarrubla i per la Directora del centre d’Escola de La Massana, Sra. Mireia Codina.

L’Arquebisbe visità les instal·lacions de l’Escola i pogué saludar personalment diversos alumnes que es trobaven en plena activitat acadèmica i s’interessà per ells i les seves famílies. Posteriorment, saludà diversos professors i personal que treballa a l’Escola i mantingué una trobada amb l’Equip directiu. Actualment l’Escola andorrana de La Massana compta amb 408 alumnes, dels quals 400 utilitzen el servei de menjador escolar que ofereix la mateixa Escola. El claustre de mestres és de 54 professionals que dediquen la seva qualitat docent al servei dels infants. També pogué saludar l’equip de la cuina i de menjadors.

Posteriorment Mons. Vives participà en un dinar amb tots els preveres que treballen pastorlament a l’Arxiprestat de les Valls d’Andorra ofert pel Rector de la Parròquia, Mn. Lluís Eduard Salinas. L’Arquebisbe i els preveres mantingueren un bonic diàleg sobre les iniciatives pastorals que es duen a terme al Principat d’Andorra, i, en concret, sobre la pròxima obertura de l’Any Sant de la Misericòrdia que el Sant Pare Francesc ha convocat i que a Andorra tindrà el temple Basilical de la Mare de Déu de Meritxell com a temple jubilar, amb l’obertura de la Porta Santa que es realitzarà el pròxim dia 12 de desembre, donat que el dia 13 hi ha les eleccions comunals al país..

Després, l’Arquebisbe tingué un temps a la Rectoria de La Massana per a rebre les visites d’aquells fidels que es volgueren atansar per manifestar-li les seves inquietuds personals. Tot seguit, Mons. Vives volgué saludar personalment el Sr. Daniel Armengol, fidel de la Parròquia que ha complert els 100 anys a qui el Copríncep episcopal impartí la benedicció apostòlica i li agraí tot el seu treball envers la Parròquia de St. Iscle i Sta. Victòria de La Massana.

El Copríncep episcopal mantingué una joiosa trobada amb la Junta parroquial de Càritas parroquial de La Massana que explicaren la seva tasca al servei dels necessitats de la població, amb ganes de sortir més i descobrir majors necessitats. Mons. Vives els animà a oferir no només diners a les persones necessitades, sinó sobretot, temps, estimació i generositat personal en l’acompanyament personal i directe. I els demanà que miressin de ser innovadors en el camp d’atencions i solidaritat.

La Jornada es clogué amb la celebració eucarística al temple parroquial on hi participaren especialment la comunitat portuguesa de La Massana encapçalada per l’Hble. Sr. Cònsol honorari portugués al Principat d’Andorra, Sr. José Manuel da Silva així com representants de l’Associació de Residents Portuguesos al Principat d’Andorra i moltes famílies que ompliren el temple parroquial, ja que era dia 13, dia de record de la Verge Maria de Fàtima. Concelebraren l’Eucaristia amb el Copríncep episcopal, el Rector i el P. Albano Teixeira Fraga, sacerdot portuguès, que s’encarrega preferentment de l’atenció de la comunitat catòlica de llengua portuguesa del Principat d’Andorra.

A la seva homilia el Copríncep episcopal mostrà el seu reconeixement a la comunitat portuguesa del Principat d’Andorra perquè ha ajudat a fer gran la Nació Andorrana amb el seu servei generós i la seva entrega al país. Glossant les lectures del dia proclamades, animà els fidels portuguesos a no renunciar a la seva identitat catòlica, tan forta i arrelada en la tradició secular del poble portuguès, sobretot en l’estimació a la Benaurada Verge Maria sota l’advocació de Fàtima. Precisament en ser dia 13 de novembre, l’Arquebisbe posà a tots els portuguesos en mans de la Mare de Déu de Fàtima demanant per tots ells la seva protecció maternal. Mons. Joan-Enric Vives animà els fidels a vetllar la seva salut espiritual oferint als infants i joves una educació cristiana catòlica recordant que al final de la vida hi haurà un judici i que se’ns examinarà de l’amor que haurem posat. I advertí dels perills de certes idolatries com són el diner, el prestigi i la fama que ens poden fer perdre l’ànima.

Després de cantar l’Ave de Fàtima en acabar la celebració eucarística tingué lloc un petit refrigeri a la Rectoria on el Copríncep episcopal pogué saludar els fidels portuguesos i interessar-se per les seves necessitats.

Compartir