Visita de l’arquebisbe a la Residència Fiella i a l’Hospital de Tremp

El dia 11 d’agost a la tarda, l’Arquebisbe Joan-Enric, acompanyat de Mn. David Codina, visità la Residència Fiella de Tremp, i pogué parlar amb les Religioses Missioneres Filles de l’Immaculat Cor de Maria, animant-les en el servei que elles fan tan exemplar envers els ancians assistits a la Residència i a l’Hospital de Tremp. També pogué parlar i animar Mn. Jaume Vila, assistit en aquestes darreres setmanes a la Residència i que va millorant molt de salut.

I visità Mn. Enric Prat, resident a Sort i ara atès a l’Hospital de Tremp, on va ser operat el dia 6 de la trencadura del fèmur i que s’està recuperant satisfactòriament.

A tots beneí i agraí els seus treballs, animant-los a servir l’Església des del lloc on ara els demana el Senyor.

Compartir