Visita a les Germanes Clarisses de Balaguer

A la tarda del dilluns dia 10 l’Arquebisbe d’Urgell entrà a visitar les Germanes Clarisses del monestir del Sant Crist de Balaguer, amb motiu del ja proper Any de la Vida consagrada, i fou rebut per tres germanes professes solemnes del Monestir filial del de la Divina Providència d’Olot (Girona). Les animà en la seva vocació de total consagració a Déu, els demanà que vetllessin molt la seva formació inicial i permanent, i que sempre tinguessin una vinculació especial amb la Diòcesi d’Urgell i les pregàries dels devots del Sant Crist.

Al matí d’aquell dia 10, l’Arquebisbe d’Urgell havia presidit la segona diada del Sant Crist, més dedicada a pregar pels balaguerins i devots del Sant Crist difunts. Concelebraren la missa votiva “De la Preciosíssima Sang de N.S. Jesucrist” quasi tots els preveres de l’Arxiprestat, i fou precedida per una representació dansada de les Germanes Clarisses de l’arribada del Sant Crist a Balaguer i de la seva protecció immemorial sobre la ciutat.

L’Arquebisbe a l’homilia remarcà el valor deixar-se mirar pel Sant Crist, comentant les paraules de l’Evangeli “Miraran Aquell que van traspassar“, per animar a viure la ciència de la creu, on s’aprèn l’autèntic i sacrificat amor a Déu i al proïsme. També els destacà la figura emblemàtica de la beata Teresa de Calcuta que visqué sempre la seva entrega als pobres, com una vivència de les paraules evangèliques de Crist a la Creu “Tinc set!“. I finalment exhortà els fidels a estimar Crist i l’Església, segons el model que el Papa Francesc ens acaba de proposar en la persona i l’activitat del nou beat Papa Pau VIè.

Compartir