VIIª Trobada d’animadors de la litúrgia a Balaguer

Per a aprofundir en “el sentit de participació en la Litúrgia”, tal com ens ensenya el Concili Vaticà II, va tenir lloc la Trobada el dissabte dia 14 de març, a la Casa d’Espiritualitat del Santuari del Sant Crist de Balaguer, de més de 40 persones de diferents indrets del Sud del Bisbat, amb alguns participants dels bisbats de Lleida i de Solsona. Aquesta mateixa VIIª Trobada diocesana d’animadors de la litúrgia, va realitzar-se també el 28 de febrer a la Casa del Bisbat de La Seu d’Urgell.
Va presentar la jornada Mn. Xavier Parés, Delegat diocesà de Pastoral Sacramental i Litúrgia, explicant “El sentit de la participació”, i remarcant-ho des de diferents aspectes: activa, conscient, interna, externa, plena, fructuosa, actual, comunitària i piadosa.
I tot seguit les tres Ponències programades:
a) “Els ministeris de Lector i d’Acòlit” per Mn. Melcior Querol, Sotsdelegat de Pastoral Sacramental i Litúrgia del Bisbat, subratllant la unitat que hi ha d’haver en les persones entre la vida quotidiana i la celebració litúrgica.
b) per M. Carme Girart. Fent una exposició clara i completa de “El Cant i la Música a la litúrgia”, remarcant-ne la importància. Convidà a contemplar l’Eucaristia com a celebració que brolla de la Fe i alimenta la Fe, com un encontre amb Jesucrist viu i present en la nostra vida personal i comunitària. La música està en funció d’ajudar a expressar aquesta experiència, i ha d’ajudar al diàleg amb el Transcendent.
c) “Ministres extraordinaris de la Comunió” per Mn. Xavier Parés. En aquesta ponència va remarcar la importància d’aquest ministeri i va donar pautes molt entenedores de com s’ha d’actuar amb tota delicadesa i respecte.
Els assistents van trobar molt interessant els continguts i van expressar la necessitat de rebre formació litúrgica, i continuar fomentant aquestes trobades de formació conjunta.

Compartir