Viacrucis per La Seu i pels carrers del barri de Santa Magdalena i Ofici de pregària a la Catedral

Divendres Sant dia 3 d’abril al matí, un bon nombre de fidels es reuniren al matí per fer el Via-Crucis pels carrers del barri antic de la Ciutat, dirigit per el Sr. Rector, Mn. Xavier Parés. Al final Mn. Fermí Casal va fer una refelxió sobre el Divendres Sant, i subratllà el valor del sofriment i la mort de Jesús, a la llum de la Resurrecció, que dóna sentit a tot el sofriment humà.
També pels carrers del barri de Santa Magdalena de La Seu d’Urgell, va tenir lloc un devot Viacrucis presidit per l’Arquebisbe d’Urgell i el Rector encarregat d’aquella Església, Mn. Jordi Miquel.

Va recórrer els carrers adjacents i al final de la celebració l’Arquebisbe donà una al·locació remarcant que el bes de la Creu final del Viacrucis, cantant el Crec en un Déu popular, havia de ser un gest ben sentit i viscut intensament, perquè havia de ser l’adhesió tota al Senyor, l’acceptació de la seva manera de fer les coses des de l’amor i la humilitat, i el compromís de treballar en favor de tots els crucificats de la terra, començant pels de més a prop: malats, gent sola, persones que ens necessiten…
I posteriorment va tenir lloc la solemne pregària de l’Ofici de Lectura ampliat amb les Lamentacions i la Passió del Senyor, i seguidament la Pregària dels Laudes, a la Catedral de Sta. Maria. Aquest Ofici de pregària agrupa els Canonges, sacerdots i seminaristes, persones de la Vida consagrada de la Ciutat, i un grup nombrós de fidels que celebren així la Litúrgia orant de l’Església.

Compartir