“Via lucis” – Pel camí de la Llum (1)

La Pasqua ens revela que la creu porta a la vida i a la resurrecció, i que Jesús desitja que l’acompanyem en els sofriments, sí, però també i sobretot, vol que l’acompanyem en la llum i la vida: “Jo sóc la llum del món. El qui em segueix no caminarà a les fosques, sinó que tindrà la llum de la vida.” (Jo 8,12).

Durant la Quaresma hem pregat sovint amb el via-crucis, una devoció molt arrelada entre nosaltres, que repassa en 14 estacions els moments més decisius de la Passió del Senyor. Ara som a la Pasqua, i Crist ha ressuscitat. Necessitem també experimentar el camí de la llum, la via-lucis, que mostra el fruit esclatant del camí de la creu que Jesús hagué de sofrir per la Redempció de la humanitat. Seria molt bo que també anés arrelant el repàs meditat de les aparicions del Senyor Ressuscitat, com a llum per a la nostra fe.

Us convido a pregar fent servir les aparicions del Ressuscitat a manera de 14 estacions de “llum” i de vida, i durant aquests diumenges de Pasqua les anirem comentant. Les estacions per a pregar són aquestes:

1. Jesús ressuscitat conquereix la vida veritable. Podem llegir el text: 1ª Corintis 15,3-21 i pregar al final amb un Parenostre, Avemaria i Glòria.
2. El sepulcre buit mostra que Jesús ha vençut la mort. Text: Lluc 23,56-57 i contemplar…
3. Jesús baixa als inferns i mostra el seu triomf. Text: Catecisme de l’Església Catòlica, nº 624. I pregar.
4. Jesús ressuscitat s’apareix a la Verge Maria, la seva Mare. Aquesta aparició no narrada en els Evangelis ha estat transmesa per la tradició i l’art. Pregar.
5. Jesús s’apareix a Maria Magdalena i la fa apòstol dels seus apòstols. Text: Joan, 20,11-18. I contemplar.
6. Jesús retorna l’esperança a dos deixebles desanimats. Text: Lluc 24,13-35.
7. Jesús mostra als apòstols i a Tomàs en especial, la seva carn ferida i vencedora. Text: Joan 20,24-29.
8. Amb el seu cos gloriós, Jesús explica que també els morts ressuscitaran. Text: Lluc 24,36-49.
9. Jesús defensa els seus apòstols contra la por. Text: Lluc 20,19.24.36. I aplicar-s’ho un mateix.
10. Jesús anuncia que restarà sempre amb nosaltres. Text: Mateu 28,16-20. Demanar la confiança.
11. Jesús retorna als apòstols l’alegria perduda i els fa pescadors d’homes. Text: Joan 21,1-7.
12. Jesús lliura a Pere el ministeri de pastor del seu ramat. Text: Joan 21,15-25.
13. Jesús encarrega als Dotze la missió d’anunciar l’Evangeli per tot el món. Text: Marc 16,14-18.
14. Jesús se’n puja al cel per preparar-nos-hi estada. Text: Fets dels Apòstols 1,2-11. Vocació a l’eternitat feliç amb Ell, mentre actuem responsablement a la terra.

A tots us desitjo perseverança en l’oració “lluminosa” de Pasqua.

Compartir