Vetlla Pasqual

La Vetlla Pasqual que se celebrà la nit del dissabte 11 d’abril a la Catedral de Sta. Maria d’Urgell fou presidida per l’Arquebisbe d’Urgell, Mons. Joan-Enric Vives.

La celebració va iniciar-se amb l’encesa del ciri Pasqual. L’Església sempre reneix confiant en la Ressurrecció del Senyor.

A continuació, s’entrà al temple il·luminats per la Llum dels ciris que representa la de Crist Ressuscitat. El Canonge Mn. Navarri va proclamar el pregó pasqual per recordar la “culpa sortosa, que ens ha merescut un Redemptor tan gran! Oh nit benaurada! Només tu vas saber l’hora en què Crist ressuscità d’entre els morts. Aquesta és la nit de la qual diu l’Escriptura: «La nit us és tan clara com el dia, llum o fosca us són igual”.

Després va començar la  Vetlla amb la proclamació de les lectures de la Paraula de Déu, amb cants i oracions, que ens recorda l’obra realitzada per Déu.

Acabada l’homilia, va tenir lloc la renovació de les promeses del baptisme. 

La Vetlla continuà amb la Litúrgia de l’Eucaristia  i acabà amb el cant joiós del Regina Coeli per proclamar amb Maria Reina del cel la Resurrecció de Crist que ens omple de joia i de Vida.


https://www.youtube.com/watch?v=suKThbpoq8g

Compartir