Veniu Esperit Sant i renoveu-nos!

Us desitjo a tots Santa Pasqua de Pentecostès! 
Crist realment ha ressuscitat, al·leluia, 
i ens envia l’Esperit Sant Defensor i Renovador! 

El matí de Pentecosta, el foc de l’Esperit Sant 
davallà sobre els apòstols i Maria, reunits al Cenacle. 
Do inefable del Pare, 
que per Jesucrist, els unia com Església 
i els enviava al món, perquè fossin els seus testimonis 
fins als llocs més allunyats de la terra.

També avui el Pare ens envia l’Esperit Sant Defensor, 
que ens farà cristians valents i coherents en la fe, 
testimonis de la vida nova del Ressuscitat, 
lluitadors contra el pecat i la corrupció, 
i plens dels dons de l’Esperit, que tot ho vivifica. 

No ens tanquem a l’acció suau i consoladora de l’Esperit 
que ens omple amb la misericòrdia de Déu,
i guareix les nostres ferides. Ens renova totalment! 
Res d’egoisme, legalisme rígid, hipocresia
i oblit culpable de l’acció de Déu, que tant ens estima!

L’Esperit ens ajudarà a viure la vida com a servei,
i a ser misericordiosos com el Pare és misericordiós. 
Sense Ell, res no podem. 
Sense Ell, tot se’ns marcirà. 

El món ens necessita carregats dels fruits de l’Esperit: 
amor, alegria, pau, paciència, bondat, fidelitat, 
mansuetud i domini de nosaltres mateixos… 
Amb la força de l’Esperit podrem difondre l’Evangeli 
sembrar amb perseverança la reconciliació i la pau, 
ser fidels a la vocació rebuda, 
edificar comunitats confessants i testimonials, 
i sobretot estimar com Jesús estimava, 
amb obres i de veritat. 

Santa Pasqua de Pentecostès a tots, 
granada dels dons de l’Esperit Sant!

Compartir