Veniu Esperit Sant Creador!

Santa festa de la Pentecosta
La Pasqua arriba a la seva culminació i dóna els seus fruits. 
El Senyor Ressuscitat, fidel a les seves promeses, 
ens envia l’Esperit Sant Creador, 
que procedeix del Pare i del Fill, 
i que és l’ànima de l’Església, 
perquè els cristians ens deixem guiar per aquest Esperit 
i estimem i parlem, segons el mateix Crist, 
i puguem fer les obres d’amor que Ell feia.

Estem convençuts que sols no podem: 
la por i la superficialitat ens paralitzen, 
el pecat i la mort ens allunyen de Déu. 
Però amb l’Esperit Sant Creador dins nostre, 
tot ho podem i a tot arreu arribarem. El món nou arriba. 
Hem de confiar en Ell, i deixar-lo actuar en nosaltres.

Deixem-nos guiar per aquest Esperit, 
que és vent de llibertat i aigua viva que brolla en el nostre interior, 
que és foc d’amor i llengües d’unitat entre els deixebles de Jesús, 
que és vida i esperança enmig de les proves i els fracassos.

És així com podrem donar el testimoni d’alegria evangèlica 
que el món espera i necessita rebre de nosaltres, 
i podrem mostrar coherència i autenticitat 
del nostre ser i del nostre viure de creients, 
amb humilitat i esperit de servidors dels més pobres, de tothom.

Ell és mestre d’oració, que ens dóna les paraules adients, 
que ens allibera de la por i no ens deixar tancar en l’autoreferencialitat, 
que ens empeny a estimar més enllà de tot càlcul, 
sense condicions, amb esperança i perseverança, 
anant a les perifèries existencials del món, on les persones sofreixen, 
per anunciar amb paraules i obres l’Evangeli de la misericòrdia.

Obrim-nos a l’acció misteriosa del do de l’Esperit Sant 
que ja hem rebut pel baptisme i la confirmació, 
i que la Pasqua actualitza i renova en nosaltres. 
Que Déu ens infongui l’Esperit Sant Defensor 
amb els seus set dons de vida i de gràcia divina: 
que ens doni l’esperit de saviesa i d’intel•ligència, 
l’esperit de consell i de fortalesa, l’esperit de ciència i de pietat, 
i que ens ompli amb l’esperit del seu sant temor. 
Santa Pasqua granada dels fruits de l’Esperit!

Compartir