Veniu Esperit Sant!

Santa festa de la Pentecosta!
La Pasqua arriba a la seva culminació i dóna els seus fruits.
El Senyor Ressuscitat, fidel a les seves promeses,
ens envia l’Esperit Sant Creador,
que procedeix del Pare i del Fill,
i que és l’ànima de l’Església,
perquè els cristians ens deixem guiar per aquest Esperit
i estimem i parlem, segons el mateix Jesús,
i puguem fer les obres d’amor que Ell feia.

Estem convençuts que sols no podem:
la por i la superficialitat ens paralitzen,
el pecat ens allunya de Déu.
Però amb l’Esperit Sant dins nostre,
tot ho podem i a tot arreu arribarem. El món nou arriba.
Hem de confiar en Ell, i deixar-lo actuar en nosaltres.

Deixem-nos guiar per aquest Esperit,
que és vent de llibertat i aigua viva que brolla en el nostre interior,
que és foc d’amor i llengües d’unitat entre els deixebles de Jesús,
que és vida i esperança enmig de les proves i els fracassos.

És així com podrem donar el testimoni d’alegria evangèlica
que el món espera i necessita rebre de nosaltres,
i podrem mostrar coherència i autenticitat
del nostre ser i del nostre viure de creients,
amb humilitat i esperit de servidors dels més pobres, de tothom.

Ell és mestre d’oració, que ens dóna les paraules adients,
que ens allibera de la por i evita tancar-nos en l’autoreferencialitat,
ens empeny a estimar més enllà de tot càlcul,
sense condicions, amb esperança i perseverança,
anant a les perifèries existencials del món, on les persones sofreixen,
per anunciar amb paraules i obres l’Evangeli de la misericòrdia.

Obrim-nos a l’acció misteriosa del do de l’Esperit Sant
que ja hem rebut pel baptisme i la confirmació,
i que la Pasqua actualitza i renova en nosaltres.
Que Déu ens infongui l’Esperit Sant Defensor
amb els seus set dons de vida i de gràcia divina:
que ens doni l’esperit de saviesa i d’intel·ligència,
l’esperit de consell i de fortalesa, l’esperit de ciència i de pietat,
i que ens ompli amb l’esperit del seu sant temor.
Santa Pasqua granada dels fruits de l’Esperit!

Compartir