Veniu Esperit Sant!

Crist ha ressuscitat!
I vol que celebrem la Pasqua granada dels fruits de l’Esperit! 
A la Vetlla Pasqual celebrem que l’Esperit Sant ens és donat 
i omple els nostres cors, 
perquè confessem que el Senyor ha ressuscitat del sepulcre, 
i ha redimit el món amb la seva passió i la seva creu. 
Tot és obra de l’Esperit, i la Pasqua així ens ho revela! 

Agraïm a l’Esperit Sant la seva presència humil dins nostre, 
el treball silent en el cor de les persones i de la creació sencera, 
que ens doni la fe i l’amor, 
que ens defensi sempre del pecat i del Mal, 
que sigui la nostra més ferma esperança de vida eterna, 
i ens ompli de l’Amor i la Joia que vénen de Déu. 

És Pasqua granada que ens exigeix donar fruits bons. 
L’Esperit Sant ens ensenyarà a pregar, 
sostindrà sempre la nostra oració. 
i donarà la fe veritable en Déu Pare i en el seu Fill Jesús. 
L’Esperit converteix el nostre cor cap al bé més gran, 
il·lumina les tenebres del nostre interior, 
ens revela la veritat de les Sagrades Escriptures. 
Ell ens enforteix en les proves difícils i en els moments de creu, 
i ens fa viure en la confiança dels infants. 
Ell renova els nostres criteris i la nostra mentalitat, 
ens guia perquè mantinguem els nostres compromisos, 
i ens atorga els seus set dons sagrats. 

Veniu Esperit Sant, i ompliu-nos de l’alegria pasqual! 
Inspireu-nos el millor amor i servei als germans. 
Restabliu la nostra semblança amb Déu. 
Feu-nos temples vostres, adoradors autèntics en esperit i en veritat. 
Reuniu-nos en la comunió i la unitat de l’Església. 
Feu-nos agraïts pels carismes i responsables de la vocació rebuda. 
Envieu-nos a tots els qui ens necessiten i esperen. 

Benvolguts: que visqueu una Santa Pasqua de Pentecostès! 
I que la joia del temps pasqual s’estengui al llarg de tot l’any!

Compartir