V Jornada Diocesana de Pastoral de la Salut

Celebrem a la Capital del Pallars Jussà la V Jornada Diocesana de Pastoral de la Salut, ens presideix el Vicari General Mn. Joan Pujol, en nom del Sr. Bisbe que no hi pot participar.
Hi assiteixen unes 50 persones de diferents punts del nostre Bisbat, sacerdots, voluntaris, professionals i familiars.

El tema de la Jornada és: 25 ANYS CAMINAT, EVANGELITZANT I REPTES

El Gmà. Miguel Martín Rodrigo, que pertany a l’ordre Hospitalària de St. Joan de Déu i és Delegat de Pastoral de la Salut de la Diòcesis Sant Feliu del Llobregat imparteix el tema amb dos conferències.

 

Primerament desclosa el context eclesial de com s’inicia la comissió de la Pastoral de la Salut a Roma i passos que es van donant des de la dècada dels 70, destacant com acords importants, l’Acord Marc, el Testament Vital i en 1985 l’inici de la Celebració del Dia del Malalt.

Fent memòria d’aquests 25 anys i de llurs celebracions i missatges anuals, destaca aspectes teològics i pastorals:
– El lloc per excel•lència que ocupa el malalt i el món de la salut en la teologia.
– La centralitat que dóna Jesús als malalts en el seu missatge i missió.
– Els malalts membres vius de la comunitat eclesial.
– Opció preferència pels més necessitats.
– Concepte “saludables” de salut.
– Cridats a ser bons Samaritans (familiars,professionals,voluntaris).
– La relació de l’home amb Déu i de Déu amb l’home, en la malaltia.

Reptes a assolir:
– Mantenir la Pastoral de la salut com a lloc d’evangelització.
– Ajudar a la Comunitat cristiana conjuntament amb els malalts.
– Promoure la salut integral, manifestada en els evangelis.
– Educar per la vida i en sofriment inevitable.
– Iniciar processos d’acompanyament al dol.

conferen1confern_002pastsalut_16-xi-09tremp_015pastsalut_16-xi-09tremp_022

Compartir