Un nou diaca permanent a la Diòcesi

El proper dissabte, festa de l’apòstol St. Jaume, serà ordenat de diaca permanent a la Catedral de Sta. Maria de La Seu, Mn. Josep Montoya i Viñas, casat i amb quatre fills joves. Ha treballat pastoralment al Pallars, i en endavant estarà al servei dels pobles de prop de Sort i Rialp, al Pallars Sobirà. Com Església reunida per l’Esperit Sant i enriquida per Ell amb tota mena de carismes, serem l’Església que engendra per la força de l’Esperit la vida ministerial en un fill seu. Perquè en el laic Josep s’hi afaiçonarà la imatge viva de Crist, Pastor de l’Església, i servidor d’ella (diaca) fins a donar la vida. Quin do tan gran per a ell, i quin do tan gran per a tota l’Església diocesana d’Urgell i l’Església universal, a l’orde diaconal de la qual ell és agregat!

Deixem que l’Esperit del Crist Ressuscitat reposi en nosaltres i deixem-nos dur per aquest Esperit; prestar-se amb tot el que un és, per tal que la Bona Nova de l’Evangeli pugui ressonar a tot home i a tota dona. Els diaques col•laboren a embenar les ferides dels seus contemporanis, tan desfets per tantes lluites i tants egoismes… Aquí hi ha la bellesa d’una vocació magnífica al si de la comunitat eclesial. I Crist Vivent ens dóna la seva presència en el seu nou ministre. En endavant, Mn. Josep quedarà configurat al Crist, el Pastor, el Diaca, perquè anunciarà la seva Paraula, i presidirà les accions de Crist en la seva Església.
 
Però qui és un diaca? És un amic de Jesús, servidor seu i configurat a Ell; un home que dedica tota la seva vida al servei de les comunitats cristianes, anunciant i fent present l’obra de Crist, el seu amor i la seva total donació per a la vida de tots. És també un home que viu l’estimació a la comunitat en la pregària, i que dedica tot el que ell és, i té, i pot, per a servir tothom amb una caritat pastoral ardent.

I què fa un diaca? El diaca rep l’ordenació de mans del Bisbe, i en comunió amb ell i amb els preveres del presbiteri de la Diòcesi realitza un servei i una missió:
• Fa arribar l’Evangeli de Jesucrist a la vida de les persones, descobrint-los els signes de l’amor de Déu i predicant sempre amb la vida i les paraules.
• Celebra els sagraments, fent reals els gestos d’amor i de salvació de Crist, l’únic Gran Sacerdot. I en concret bateja i beneeix els matrimonis, col•labora ajudant la celebració de l’Eucaristia, reparteix la vida de Crist feta Pa celestial, perquè transformi i ompli del seu amor les nostres pobres vides.
• Anima la comunitat cristiana. Guia i aplega en la unitat i la comunió persones i vocacions diferents. Desvetlla el servei al seu entorn, i té una absoluta preferència pels pobres, els malalts i per les causes dels més necessitats.

On i com actua? El diaca concreta la seva missió pastoral en una parròquia o en un camp pastoral que el Bisbe li assigna. Al costat del prevere, també anima les comunitats, desvetlla l’esperança, i ajuda tots perquè anunciem la nostra fe sense por, ben compromesament. Acompanyat per l’esposa i els fills, en el seu cas, ha de viure l’exemplaritat de l’amor, i per això el seu diaconat s’arrela en el seu baptisme i el seu matrimoni, portant-los a un desenvolupament nou.

Preguem ja des d’ara per Mn. Josep, perquè sigui un bon servidor de tots a exemple de Crist “que no ha vingut a fer-se servir, sinó a servir els altres, i a donar la seva vida com a preu de rescat per tots els homes” (Mt 20,28).

Compartir