Trobada formativa dels preveres recentment ordenats o incardinats a Urgell

Els dies 18 i 19 de desembre, al Santuari i Redidència del Sant Crist de Balaguer, van celebrar la seva trobada els joves sacerdots i diaques ordenats els darrers deu anys o que han vingut a incorporar-se a la Diòcesi. Van ser onze acompanyats per l’Arquebisbe i dos Vicaris.

La formació valora molt la convivència i pregària prop del Bisbe i amb esperit de fraternitat sacerdotal. Primer van rebre del mateix Arquebisbe una xerrada amb diàleg entre tots sobre l’etapa que estan vivint de síntesi vocacional i primers inicis pastorals, amb els elements que més destaca la nova Ratio formativa dels preveres, que valora molt la formació inicial al Seminari i la permanent al llarg de tota la vida.

També el Secretari general Mn. David Codina els oferí una reflexió sobre orientacions canòniques i legals de l’exercici del ministeri. I l’endemà el Delegat diocesà de pastoral de joventut Lluís Plana i el Vicari de pastoral Mn. Antoni Elvira van oferir una ponència amb diàleg sobre la temàtica del proper Sínode i els resultats a Urgell i Espanya de l’enquesta preparatòria realitzada als joves.

Compartir