Trobada dels preveres i diaques ordenats o incardinats en els darrers deu anys

Els dies 19 i 20 de desembre van tenir lloc a la Casa d’Espiritualitat del Sant Crist de Balaguer i al Santuari de la Mare de Déu de Refet les Jornades de formació dels preveres i diaques ordenats o incardinats en els darrers deu anys, acompanyats per l’Arquebisbe d’Urgell i els Vicaris Mn. Ignasi Navarri i Mn. Antoni Elvira.

El dia 19 l’Arquebisbe va presentar als preveres els punts més importants de la nova Ratio fundamentalis Institutionis Sacerdotalis “El do de la vocació presbiteral” -el Pla de formació dels seminaris- Va presentar els diversos capítols, fent remarques en el més essencial i més nou, i de cara als preveres ja ordenats insisteix en la necessitat de la formació permanent i contínua dels preveres que mai no es pot donar per acabada. En aquest sentit, l’Arquebisbe va alegrar-se d’aquestes trobades instituïdes ja des de fa anys a la Diòcesi i que permeten un clima de comunió i fraternitat sacerdotal que és un desig d’aquest document nou del Sant Pare per a tota l’Església.

A continuació el Vicari General Mn. Ignasi Navarri presentà als preveres l’atenció als pobles petits i les darreres iniciatives que en aquest sentit s’han dut a terme a diverses Diòcesis d’Espanya que també, com la d’Urgell, són rurals i viuen el problema de la manca de vocacions al ministeri ordenat. Mn. Ignasi insistí en la necessitat d’atendre els pobles i valorar les persones i insistí en la necessitat que els preveres s’ajudin mútuament per tal d’animar-se i recolzar-se en aquest desgast pastoral. Tot seguit, el diaca permanent Mn. Josep Montoya va presentar la seva experiència com a diaca a la Vall Fosca, portant una trentena de parròquies i animant la vida pastoral d’una Vall que és molt poc poblada però que és atesa pastoralment d’una forma periòdica i missionera. Els preveres reflexionaren junts sobre l’atenció als pobles petits i com es podia passar d’una pastoral concentrada en el diumenge a una pastoral que, sense menysprear el valor fonamental del Dia del Senyor, tingués en compte els altres dies de la setmana per fer-se present als pobles i oferir una presència significativa: visites als malalts, pregàries, romeries, pelegrinatges, etc.

Després del res de Vespres i del sopar els preveres compartiren junts la visualització d’una pel·lícula, El Ressuscitat, amb una breu reflexió introductòria de Mn. Pau Bellido i una reflexió posterior després de veure-la.

El dia 20 després de la pregària de Laudes els preveres es desplaçaren fins al Santuari de la Mare de Déu de Refet a Seró (Artesa de Segre) que acull una petita comunitat de Germanes Jerònimes. Allà la Gna. Maria Trinitat Cabrero presentà als preveres la figura de St. Jeroni i la importància de l’estudi i meditació de la Paraula de Déu. Per fer-ho es valgué de l’exhortació apostòlica del Papa Benet XVI Verbum Domini. Els preveres van concelebrar junts l’Eucaristia al Santuari de la Mare de Déu de Refet que fou presidida pel Vicari General Mn. Ignasi Navarri.

La pregària comuna, la concelebració amb el Bisbe diocesà, i l’enfortiment de la fraternitat sacerdotal fan d’aquests dies un moment important en la vida presbiteral d’Urgell.

Compartir