Trobada dels Missioners de la Misericòrdia de Catalunya

L’any 2016, coincidint amb l’Any de la Misericòrdia, el papa Francesc nomenà els primers preveres Missioners de la Misericòrdia. Després d’aquest Any Jubilar, continuen havent-hi Missioners de la Misericòrdia que desenvolupen el seu servei d’una forma humil i discreta. A Urgell en són Mn. Ignasi Navarri i Mn. Antoni Elvira.

La Conferència Episcopal Tarraconense encarregà al Sr. Bisbe auxiliar de Barcelona, Mons. Javier Vilanova, que convoqués els 22 Missioners de la Misericòrdia de Catalunya. Es trobà amb aquests el dia 31 de gener a l’Arquebisbat de Barcelona, sota la seva presidència. Alguns dels convocats excusaren la seva assistència. D’Urgell hi va participar Mn. Antoni Elvira. En aquesta reunió es tractà d’apropar aquest ministeri a la gent.

La relació actualitzada dels missioners de la misericòrdia de Catalunya es la següent. 1) A Barcelona: Mn. Salvador Pié Ninot; Mn. Xavier Morlans Molina; P. Francesc Riu Rovira de Villar, SDB. 2) A Solsona: Mn. Antoni Bonet Trilla; Mn. Josep M. Montiu de Nuix. 3) A Urgell: Mn. Ignasi Navarri Benet; Mn. Antoni Elvira Gorgorió. 4) A Lleida: Mn. Ramon Prat Pons; Mn. Gerard Soler Quintillà; Mn. Daniel Turmo Gargallo. 5) A Vic: Mn. Joan Casas Griera; Mn. Pere Oliva March; Mn. Jaume Casamitjana Vilaseca. 6) A Sant Feliu de Llobregat: P. Bernabé Dalmau Ribalta, OSB; P. Josep Roca Mas, SF. 7) A Terrassa: P. Lluis Victori Companys, SJ. 8) A Girona: Mn. Joan Baburés Noguer; Mn. Josep Puig Bofill. 9) A Tarragona: P. Ramón Olomí Batlle, CMF; Mn. Jaume Gené Nolla; Mn. Lluís Simón Pascual; P. Mario Buonanno. El P. Olomí era Missioner de la Misericòrdia a Sant Feliu, però com que ha estat traslladat a Valls, ara ho és de Tarragona.

Compartir